Arhiiv

2023

Üheksateistkümnenda Tallinna Ettevõtluspäeva peateema on „väärtust luues“. Püüame päeva jooksul üheskoos lahti mõtestada, mis on täna ettevõtluse edu tegurid, millist heaolu loome ja millele ressursse kulutame. Räägime uue või lisanduva väärtuse loomisest toote/teenuse pakkumisel, inimestest kui peamistest väärtuste loojatest, ettevõtete väärtusest ning väärtustest üldse nii materiaalsel kui mittemateriaalsel tasandil.

2022

Üheksateistkümnenda Tallinna Ettevõtluspäeva peateema on „väärtust luues“. Püüame päeva jooksul üheskoos lahti mõtestada, mis on täna ettevõtluse edu tegurid, millist heaolu loome ja millele ressursse kulutame. Räägime uue või lisanduva väärtuse loomisest toote/teenuse pakkumisel, inimestest kui peamistest väärtuste loojatest, ettevõtete väärtusest ning väärtustest üldse nii materiaalsel kui mittemateriaalsel tasandil.

2021

2021. aasta Tallinna ettevõtluspäeva peateemaks oli „muutuste lainel”. Kas ja kuidas edasi? Seda on iga ettevõtja viimase 2 aasta jooksul pidanud endalt korduvalt küsima. Majandus on pöördumatult muutunud ja see kõik kajastub nii ettevõtjate kui tarbijate käitumismustrites.  

2020

2020. aasta Tallinna ettevõtluspäeva peateema on „RE:start”. Keskendume peamiselt muutustele, mis leidsid aset olukorras, kus majandus mõneks ajaks seiskus ning sundis mugavustsoonist välja astuma ja oma tegevuse ümber mõtestama. Paindlikkus ja kohanemine on olulised märksõnad, et äris ellu jääda, sest kriisi võib vaadata ka väljakutsena.

2019

Ettevõtlus ja ettevõtjad on meie jaoks olulised. Kuueteistkümnendal Tallinna ettevõtluspäeval püüame inspireerida ja julgustada Sind oma lennukaid ideid ellu viima, pakkudes lisaks uutele teadmistele suurepärast võimalust ka kontaktvõrgu laiendamiseks.

2019. aasta ettevõtluspäeva peateema on „Julge mõelda, julged teha”. 

2018

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab 2. oktoobril Tallinna Ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgu laiendamiseks.

2017

3.-5. oktoobrer 2017

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab 3.-5. oktoobrini Tallinna Ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgu laiendamiseks.

Juba 14. korda toimuva ettevõtluspäeva läbiv teema on  „Väärtus peitub inimestes“.

2016

4.-5. oktoobrer 2016

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab 4.-5. oktoobril Tallinna Ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgu laiendamiseks.

2015

6. oktoober 2015

2015. aasta ettevõtluspäeva  läbiv teema on julgus eristuda, mis käsitleb ettevõtlust uute konkurentsieeliste leidmise ning lisandväärtuse loomise vaatevinklist

2014

1. oktoober 2014

Iga piirkonna majandusareng ja ettevõtlus algavad eelkõige inimestest – just targad ja ettevõtlikud tööandjad/ -võtjad on edu aluseks. Ettevõtlusele endale aga lisab enim hoogu innovatsioon ehk maakeeli nutikus, mille oskuslik rakendamine saab olla väikese riigi majanduse trumbiks. 

2013

1. oktoobrer 2013

Tallinna Ettevõtlusamet korraldas kümnendat ettevõtluspäeva eesmärgiga tunnustada ja väärtustada ettevõtjaid ning ettevõtlikku elustiili, pakkuda ettevõtjatele või ettevõtlushuvilistele uut ja kasulikku infot ettevõtluse valdkonnast ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega. 

2012

2. oktoober 2012

Üheksanda Tallinna ettevõtluspäeva üritusi külastas hinnanguliselt umbes 3500 ettevõtlikku inimest: ettevõtjad said ammutada hulgaliselt häid ideid, mida tulevikus paremini teha või muuta.

2011

6. oktoobrer 2011

Kaheksandat aastat toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.  

2010

7. oktoobrer 2010

Seitsmendat aastat toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

2009

8. oktoobrer 2009

Kuuendat aastat toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

2008

9. oktoobrer 2008

Viiendat aastat toimuva Tallinna ettevõtluspäeva peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

2006

5.oktoober 2006

Üleeuroopalisest ettevõtluspäevast alguse saanud Tallinna ettevõtluspäev on aasta-aastalt kasvanud, nii koostööpartnerite kui ka osalejate arvu poolest. 2006. aastal toimub ettevõtluspäev/nädal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvedamisel lisaks Tallinnale ka Tartus, Pärnus ja Narvas. 

2007

Tallinn on Eesti ärielu keskus. Oma ligi 400 000 elanikuga on pealinn riigi majandusmootoriks – siin asuvad umbes pooled Eesti ettevõtetest, kes annavad ühtekokku ca 50-60% sisemajanduse kogutoodangust ja peaaegu 3/4 ettevõtete kasumist. Maailma panga poolt on antud Tallinnale Moody’s krediidireiting A3.

2005

27. september 2005

Ettevõtluspäeva eesmärgiks on teadvustada ettevõtluse rolli linna arengus, arendada linna ja ettevõtete vahelist koostööd, tutvustada Tallinna toetusmeetmeid väikeettevõtete loomisel ja arendamisel ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.

2004

23. september 2004

Ettevõtluspäeva eesmärgiks oli teadvustada ettevõtluse rolli linna arengus, arendada linna ja ettevõtete vahelist koostööd, tutvustada Tallinna toetusmeetmeid väikeettevõtete loomisel ja arendamisel ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega.