Ettevõtluspäev 2007

Tallinn on Eesti ärielu keskus. Oma ligi 400 000 elanikuga on pealinn riigi majandusmootoriks – siin asuvad umbes pooled Eesti ettevõtetest, kes annavad ühtekokku ca 50-60% sisemajanduse kogutoodangust ja peaaegu 3/4 ettevõtete kasumist. Maailma panga poolt on antud Tallinnale Moody’s krediidireiting A3.

Rohkem kui pooled võõrkapitalil põhinevatest Eesti ettevõtetest asuvad Tallinnas. Majandustegevus on suurel määral seotud naabruses paiknevate Skandinaaviamaadega. See on pannud aluse laiaulatuslikele välisinvesteeringutele, nüüdisaegsete teadmiste ja oskuste omandamisele ning kaubanduse elavnemisele. Siia on koondunud kohalik ettevõtlusvaim – Tallinnas on iga 100 elaniku kohta 9 ettevõtet, mis ületab kohalikku ja Euroopa Liidu keskmist.

Selleks, et parimal viisil vastata ettevõtjate vajadustele, toimub intensiivne arendustöö. Tallinna Ettevõtlusamet on koostöös era- ja kolmanda sektoriga koondanud oma ressursid, et selgitada välja ettevõtluse vajadusi ning olemasolevat keskkonda vastavalt kohandada. Sama suunitlusega on loodud ka ettevõtja infopunkt, mille eesmärgiks on vahendada ettevõtlusega seotud informatsiooni ja nõustada ettevõtjaid vastava valdkonna küsimustes.

Tallinnas on linna eestvedamisel loodud 3 ettevõtlusinkubaatorit kokku üldpinnaga 1 230 m2. Inkubaatorid asuvad Mustamäel, Lasnamäel ja Koplis. Mustamäe Ettevõtlusinkubaator jätkab alates 2005. aasta jaanuarist Tallinna Tehnoloogiapargi TEHNOPOL koosseisus ning laieneb Phare, Tallinna linna ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekti kaasabil 2006. aastaks 2000 m2-ni. 2006.a lõpuks laieneb Lasnamäe ettevõtlusinkubaator Ülemiste City Innovatsioonipargi territooriumil 700m2-ni.. Tulevikuvisioonina nähakse neljanda inkubaatori rajamist 2007. aastal suurusjärgus 800 m2 ning orienteerituna loomemajandusele. Lasnamäe ja Kopli inubaatorite haldamiseks loodi 2006. aast suvel SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.

Need mitmed aspektid tõstsid Eesti 2004 aastaga võrreldes World Economic Forum´i poolt koostatud Global Copetitiveness Report 2005 riikide rahvusvahelise konkurentsivõime  edetabelis 20.kohale ning Heritage Foundation´i ja Wall Street Journal´i 2005. aasta majandusvabaduse indeksi tabelis 7 kohal ning toetavad edasist majanduskasvu.