Tulevikulahendus 2024

Konkursi „Tulevikulahendus 2024” eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.

KANDIDEERIMINE

„Tulevikulahendus 2024” auhinnale saavad kandideerida ettevõtted, kes on perioodi 2023-2024 jooksul toonud turule või kasutusele võtnud ressursisäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;
  • ettevõte on tegutsenud vähemalt 1 aasta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria „Tulevikulahendus 2024” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

  • • uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);
  • • keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;
  • • majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;
  • • sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

TUNNUSTAMINE

„Tulevikulahendus 2024” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

"*" kohustuslik väli

Kui olete perioodil 2023-2024 toonud turule või võtnud kasutusele uue või varasemast oluliselt täiustatud ressursisäästliku toote, teenuse või tehnoloogia, siis kirjeldage seda alljärgnevaid märksõnu silmas pidades: toote, teenuse või tehnoloogia uuenduslikkus (sh peamine eelis samalaadse lahenduse konkurendi või alternatiivtootega võrreldes); turunõudlus ja kasvuvõimaluse potentsiaal (sh uued töökohad); uue innovaatilise lahenduse tuntav positiivne mõju keskkonnale võrreldes oma või teistes ettevõtetes kasutatud varasemate lahendustega; toote või teenuse lihtne kasutatavus; kättesaadavus Tallinna elanikkonnale; kasutajaskonna suurus.
Andke edasi kõige olulisem lühidalt kirjeldades
JPG,PNG
Maksimaalne faili suurus: 25 MB.