Ettevõtluspäev 2014

Iga piirkonna majandusareng ja ettevõtlus algavad eelkõige inimestest – just targad ja ettevõtlikud tööandjad/ -võtjad on edu aluseks. Ettevõtlusele endale aga lisab enim hoogu innovatsioon ehk maakeeli nutikus, mille oskuslik rakendamine saab olla väikese riigi majanduse trumbiks. Nutikad inimesed ja tark tulevikku suunatud mõtlemine soosib jõukuse loomist ning ergutab ja julgustab nii ettevõtlikkusele kui uuele innovatsioonile. 

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab 1. oktoobril järjekorras juba üheteistkümnendat ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda seejuures kasulikku infot  erinevate võimaluste ja valdkondade kohta.

2014. aasta ettevõtluspäeva  läbiv teema on nutikas äri, mis käsitleb ettevõtlust uute konkurentsieeliste leidmise ning lisandväärtuse loomise vaatevinklist, hõlmates nii näiteid ja soovitusi äriideede turuvõimaluste leidmiseks, ambitsioonikate ärimudelite rakendamiseks kui sektorispetsiifilisi teadmisi ettevõtte kasvu tagamiseks. Ettevõtluspäeval tutvustatakse kavalaid müügivõtteid ja erinevaid nupukaid lahendusi, olgu need siis tootearenduse, müügi, personalivaliku, tehniliste lahenduste või millegi muuga seotud. Tänapäeva äris on oluline eristumine. Tegutsema peab targalt ja läbimõeldult!

Ettevõtluspäeva korraldamine on rahvusvaheline traditsioon, mida hakati tähistama suuremates Euroopa linnades juba 2003. aastal ning mis tänaseks on kasvanud välja Euroopa komisjoni poolt juhitavaks üle-euroopaliseks ettevõtlusnädalaks. Nii toimuvad sügiseti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud teemanädalad korraga rohkem kui 37 Euroopa riigis, sh Eestis. 

1. oktoobri programm on suunatud rohkem tegutsevale ettevõtjale, käsitledes valdkonnapõhiseid teemasid kitsamalt, spetsiifilisemalt ning pakkudes ideid ja lahendusi ettevõtte arendamiseks. 2. oktoober ehk Noorte Ettevõtluspäev on oma teemadevaliku poolest mõeldud rohkem noorele ettevõtlushuvilisele ja alustavale ettevõtjale, keskendudes näiteks ettevõtlusvormi valikule, turunduskanalite võimalustele, meeskonna loomisele, toetusvõimalustele, edulugudele jne. Muuhulgas on programmis alati mõned üritused ka päris koolinoortele, sest uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamine peaks algama juba koolis.

Tallinna ettevõtluspäev lõpeb 2. oktoobril ettevõtjatele ja koostööpartneritele suunatud piduliku ettevõtlusööga, mille raames tehakse teatavaks käesoleva aasta Tallinna ettevõtlusauhindade konkursi võitjad.  

Traditsiooniliselt antakse auhinnad välja järgmistes kategooriates:

    Arendusprojekt 2014 
    Koostööprojekt 2014
    Särav startija 2014
    Turismitegu 2014
    Töökohtade looja 2014
    Vastutustundlik ettevõtja 2014 (sh eriauhind Ökouuendus 2014)

Eriauhindadega tunnustatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja SA-ga Eesti Rakenduskõrgkoolid väja valitud parimaid rakenduslikke teadustöid.