Ringmajanduse edendaja 2024

Ringmajandus hõlmab endas ressursside (nt tooraine, energia) jätkusuutlikku kasutamist, mis sageli tähendab uuenduslike ja ringsete lahenduste, tehnoloogiate ning teenuste kasutuselevõttu arvestades säästva arengu kolme mõõdet: majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet.

Konkursi “Ringmajanduse edendaja 2024” eesmärk on tunnustada uusi innovaatilisi lahendusi, millel on tuntav positiivne mõju keskkonnale, edendada jätkusuutlike ja säästlike lahenduste laiemat ja vastutustundlikku kasutamist ning anda elanikkonnale teavet ringmajanduse põhimõtteid järgivatest ettevõtetest, projektidest, toodetest ja teenustest.

KANDIDEERIMINE

“Ringmajanduse edendaja 2024” auhinnale saavad kandideerida äriühingud või sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on viimase aasta jooksul  toonud turule või kasutusele võtnud jätkusuutliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse,  tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;
  • ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Ringmajanduse edendaja 2024” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

  • keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;
  • uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);
  • majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;
  • sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

TUNNUSTAMINE

„Ringmajanduse edendaja 2024” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

"*" kohustuslik väli

* toote, teenuse või tehnoloogia uuenduslikkus; * uue innovaatilise lahenduse tuntav positiivne mõju keskkonnale võrreldes oma või teistes ettevõtetes kasutatud varasemate lahendustega; * turunõudlus ja kasvuvõimaluste potentsiaal (sh uued töökohad); * toote või teenuse lihtne kasutatavus; * kättesaadavus Tallinna elanikkonnale; * kasutajaskonna suurus.
Andke edasi kõige olulisem lühidalt kirjeldades
JPG,PNG
Maksimaalne faili suurus: 25 MB.