Koostööprojekt 2024

Konkursi “Koostööprojekt 2024” eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

KANDIDEERIMINE

„Koostööprojekt 2024” auhinnale saavad kandideerida ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vahelised ühisprojektid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • projekti läbiviinud kooslusesse kuulub vähemalt 2 äriühingut;
  • kooslusesse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% ettevõtjad, kelle asukoht on Tallinnas või Harjumaal;
  • tegemist on koostööprojektiga, mis on algatatud viimase 2 aasta jooksul ja mille tulemusena on aastatel 2023-2024 käivitunud/teostatud uuenduslik projekt, toode, teenus või ärimudel;
  • projekt aitab kaasa Tallinna ettevõtluskeskkonna ja Eesti majanduse kestlikule arengule.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Koostööprojekt 2024” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal. Hinnatakse eelkõige projekti uuenduslikkust, mastaapsust, projekti teostava koosluse laiahaardelisust ning mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

TUNNUSTAMINE

”Koostööprojekt 2024” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

"*" kohustuslik väli

Kirjutage projekti lühikirjeldus, mis sisaldab kõige olulisemat infot
Palun kirjeldage projekti sisu; mida on projekti tulemusena loodud või käivitatud (uuenduslik toode, teenus või ärimudel); kes on kasutajad või võimalikud kasusaajad; milline on ekspordipotentsiaal jms
Palun kirjeldage lühidalt seda, kuidas antud projekt aitab kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele
JPG,PNG
Maksimaalne faili suurus: 25 MB.