Koostööpartnerid

Erialaliidud

Tugiorganisatsioonid

Ettevõtted ja teised

Eesti Kaupmeeste Liit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Civitta Eesti

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Edu Akadeemia

 

KredEx Krediidikindlustus Marketingi Instituut
  Statistikaamet Intact
 Maakondlike Arenduskeskusete Võrgustik Enesearengu Koolitused
  Prototron Brandmoon
Kõrgkoolid Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon Aeternum Koolitus- ja Konsultatsioonid
Eesti Kunstiakadeemia Maksu- ja TolliametEV Arengu MTÜ
Tallinna Ülikool Eesti Töötukassa

ABConsult Plus

Tallinna Tehnikaülikool PatendiametTervise Kodu Kool
Tallinna Tehnikakõrgkool Loov Eesti  
 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  
 Harju Ettevõtlus- Arenduskeskus (HEAK)  

 

Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA  

 

Statistikaamet