Ettevõtluspäev 2015

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab 6. oktoobril järjekorras juba kaheteistkümnendat ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda seejuures kasulikku infot  erinevate võimaluste ja valdkondade kohta.

2015. aasta ettevõtluspäeva  läbiv teema on julgus eristuda, mis käsitleb ettevõtlust uute konkurentsieeliste leidmise ning lisandväärtuse loomise vaatevinklist, hõlmates nii näiteid ja soovitusi äriideede turuvõimaluste leidmiseks, ambitsioonikate ärimudelite rakendamiseks kui sektorispetsiifilisi teadmisi ettevõtte kasvu tagamiseks. Ettevõtluspäeval tutvustatakse kavalaid müügivõtteid ja erinevaid nupukaid lahendusi, olgu need siis tootearenduse, müügi, personalivaliku, tehniliste lahenduste või millegi muuga seotud. Tegutsema peab targalt ja läbimõeldult!

Ettevõtluspäeva korraldamine on rahvusvaheline traditsioon, mida hakati tähistama suuremates Euroopa linnades juba 2003. aastal ning mis tänaseks on kasvanud välja Euroopa komisjoni poolt juhitavaks üle-euroopaliseks ettevõtlusnädalaks. Nii toimuvad sügiseti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud teemanädalad korraga rohkem kui 37 Euroopa riigis, sh Eestis.

6. oktoobri programm on suunatud rohkem tegutsevale ettevõtjale, käsitledes valdkonnapõhiseid teemasid kitsamalt, spetsiifilisemalt ning pakkudes ideid ja lahendusi ettevõtte arendamiseks. 7. oktoober ehk Noorte Ettevõtluspäev on oma teemadevaliku poolest mõeldud rohkem noorele ettevõtlushuvilisele ja alustavale ettevõtjale, keskendudes näiteks ettevõtlusvormi valikule, turunduskanalite võimalustele, meeskonna loomisele, toetusvõimalustele, edulugudele jne. Muuhulgas on programmis alati mõned üritused ka päris koolinoortele, sest uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamine peaks algama juba koolis.

Tallinna ettevõtluspäev lõpeb 7. oktoobril ettevõtjatele ja koostööpartneritele suunatud piduliku ettevõtlusööga, mille raames tehakse teatavaks käesoleva aasta Tallinna ettevõtlusauhindade konkursi võitjad. 

Traditsiooniliselt antakse auhinnad välja järgmistes kategooriates:

    Arendusprojekt 2015
    Koostööprojekt 2015
    Särav startija 2015
    Turismitegu 2015
    Töökohtade looja 2015
    Vastutustundlik ettevõtja 2015 (sh eriauhind Ökouuendus 2015)

Eriauhindadega tunnustatakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja SA-ga Eesti Rakenduskõrgkoolid väja valitud parimaid rakenduslikke teadustöid.