Korraldajale

Tallinna Ettevõtluspäeva korraldamisel on Tallinna ettevõtluskeskus alati kaasanud koostööpartnereid, nii ka sel aaastal. Kui arvad, et saaksid omalt poolt programmi veelgi sisukamaks ja huvitavamaks muuta, võta julgelt ühendust!

Tallinna Ettevõtluspäev 27. septembril Viru konverentsikeskuses

Ettevõtluspäeva programm on mitmekesine ning sobiva ürituse peaks enda jaoks leidma nii tegutsev kui alustav ettevõtja, tudeng või lihtsalt ettevõtlushuviline.

Peateema: 2022. aasta Tallinna ettevõtluspäeva peateema on „väärtust luues”. Püüame päeva jooksul üheskoos lahti mõtestada, mis on täna ettevõtluse edu tegurid, millist heaolu loome ja millele ressursse kulutame. Räägime uue või lisanduva väärtuse loomisest toote/teenuse pakkumisel, inimestest kui peamistest väärtuste loojatest, ettevõtete väärtusest ning väärtustest üldse nii materiaalsel kui mittemateriaalsel tasandil.

Ebakindlatel aegadel tõuseb ikka ja jälle üles küsimus hoiakutest ja väärtustest kui tõekriteeriumitest, millest igapäevaelus valikute tegemisel ning otsuste langetamisel juhinduda. Miks, mil moel ja kellega nii personaalsel kui organisatsiooni tasemel toimetada, et tekiks rahuolutunne nii meis endis kui kogu ühiskonnas? Mis on need sotsiaalsed, emotsionaalsed või finantsilised väärtused, mis meid kui indiviide ja ettevõtjaid kõnetavad? Kas vastab tõele, et kõrged saavutusväärtused nagu püsivus, töökus ja elus läbi löömise võime soodustavad majandusarengut, sest neid väärtusi kandvad inimesed teevad kõvasti tööd, aga oma töö vilju (rikkust) ei kuluta nad kohe ära, vaid akumuleerivad edasiseks majandustegevuseks. Iga partner lähtub ürituse kokkupanekul oma valdkonnast ning proovib sisu ettevõtluspäeva peateemaga siduda.

Tingimused:

Ettevõtluskeskus tasub konverentsikeskuse rendi, tehnika ja ettevõtluspäeva üldise teavituskampaania eest, ürituse korraldajate kanda jäävad kulud, mis puudutavad juba konkreetselt oma seminari sisu (esinejad jms). Partner võib programmis olevat üritust korraldada ka oma ruumides, kuid sellisel juhul soovitame seda teha mõnel teisel päeval. Samuti pakume  võimalust liita programmiga webinarid. Nii oma ruumides korraldatud ürituste kui ka webinaride tehnilise korraldamise ja läbiviimise eest hoolitseb partner, programmis kajastatakse ürituse sisututvustust ja toimumise infot (nt aadress või osalemislink). 

Kuidas programmiga liituda:

Ürituse ettevõtluspäeva programmi lülitamiseks palume saata hiljemalt 29. augustiks e-posti aadressile katlin.viksne@tallinnlv.ee täidetud registreerimisleht, et oskaksime Teiega arvestada. Täpsustusi ja muudatusi (esinejad, sisu, pealkirja täpsustus jms) saate teha kuni 5. septembrini. Viru konverentsikeskuse ruumidesse saab üritusi lisada kuni saalide ajakava täitumiseni.