Ettevõtluspäev 2006

Üleeuroopalisest ettevõtluspäevast alguse saanud Tallinna ettevõtluspäev on aasta-aastalt kasvanud, nii koostööpartnerite kui ka osalejate arvu poolest. 2006. aastal toimub ettevõtluspäev/nädal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eestvedamisel lisaks Tallinnale ka Tartus, Pärnus ja Narvas. 

Eesmärk

Kolmandat aastat toimuva ettevõtluspäeva peaeesmärgiks on tunnustada ning väärtustada ettevõtjaid ja ettevõtlikku elustiili, teadvustada ettevõtluse rolli linna arengus, arendada linna ja ettevõtete vahelist koostööd, tutvustada toetusmeetmeid väikeettevõtete loomisel ja arendamisel ning julgustada linlasi tegelema ettevõtlusega. 

Sihtrühm

Ettevõtluspäeva sihtrühmaks on nii tegutsevad kui potentsiaalsed ettevõtjad aga ka tudengid ja õpilased. 2006. aastal on senisest enam tähelepanu ja sõnumeid suunatud koolinoortele. 

Toimumisaeg 

5.oktoober 2006 

Programm 

Ettevõtluspäeva programm koosneb paljudest üritustest. Erinevatele sihtgruppidele on mõeldud mitmeid seminare, konverentse, näituseid, ekskursioone ja võistluseid. Lisaks on võimalik külastada erinevaid ettevõtteid ja koole. Vaata programmi. 

Koostööpartnerid 

Tallinna ettevõtluspäeva korraldab Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Junior Achievement Eesti, erialaliitude, kõrgkoolide, üldhariduskoolide, kutsekoolide, ettevõtete ja ühingutega.