Ettevõtlusauhinnad

Konkurss „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2019“ on avatud!

Tallinna linn on traditsiooniliselt sügiseti toimuva Tallinna Ettevõtluspäeva raames tunnustanud kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid.  Tänavune konkurss toimub juba 16. korda.

Ootame ettevõtteid ja organisatsioone kandideerima kuni 17. septembrini!

Auhinnad antakse välja 9. oktoobril toimuval pidulikul ettevõtlusauhindade galal.

Arendusprojekt 2019

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja organisatsioone, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust või turismi soosiva linnaruumi kujundamisele ning atraktiivse elukeskkonna loomisele.

Koostööprojekt 2019

Eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös.

Särav startija 2019

Eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

Turismitegu 2019

Eesmärk on tunnustada eraisikuid, ettevõtjaid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.

Töökohtade looja 2019

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

Vastutustundlik ettevõtja 2019

Eesmärk on tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.

Tulevikulahendus 2019

Eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.