Koostööprojekt 2023

Konkursi “Koostööprojekt 2023” eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

KANDIDEERIMINE

„Koostööprojekt 2023” auhinnale saavad kandideerida ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vahelised ühisprojektid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • projekti läbiviinud kooslusesse kuulub vähemalt 2 äriühingut;
  • kooslusesse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% ettevõtjad, kelle asukoht on Tallinnas või Harjumaal;
  • tegemist on koostööprojektiga, mis on algatatud viimase 2 aasta jooksul ja mille tulemusena on aastatel 2022-2023 käivitunud/teostatud uuenduslik projekt, toode, teenus või ärimudel;
  • projekt aitab kaasa Tallinna ettevõtluskeskkonna ja Eesti majanduse kestlikule arengule.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Koostööprojekt 2023” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal. Hinnatakse eelkõige projekti uuenduslikkust, mastaapsust, projekti teostava koosluse laiahaardelisust ning mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

TUNNUSTAMINE

”Koostööprojekt 2023” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

Registreerumine on lõppenud