Turismitegu 2023

Konkursi “Turismitegu 2023” eesmärk on tunnustada eraisikuid, ettevõtjaid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.

KANDIDEERIMINE

„Turismitegu 2023” auhinnale saavad kandideerida kõik tegevused, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • tegemist on turismi arendamisele suunatud projektiga (toode, teenus, sündmus), mis on teostatud Tallinnas 2023. aastal;
  • projekti läbiviijaks on Tallinnas tegutsev eraisik, organisatsioon või äriühing;
  • projekt suurendab Tallinna tuntust turismisihtkohana.

Auhinna kandidaate võivad esitada eraisikud, ühingud, äriühingud ning organisatsioonid. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi  hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Turismitegu 2023” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal. Hinnatakse eelkõige tegevuse uuenduslikkust, mastaapsust, jätksuutlikkust ning mõju Tallinna kui turismisihtkonna arendamisele.

TUNNUSTAMINE

”Turismitegu 2023” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

Registreerumine on lõppenud