Töökohtade looja 2023

Konkursi “Töökohtade looja 2023” eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

KANDIDEERIMINE

„Töökohtade looja 2023” auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes tegutsevad Tallinnas või selle lähiümbruses, kellel puuduvad maksuvõlad ning kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • tegevuse laienemisega on loodud viimase aasta jooksul vähemalt 10 uut töökohta Tallinnas või selle lähiümbruses. Lisandunud töökohtadeks ei loeta äriühingu poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel.;
  • tegevuse laienemisega on kaasnenud investeeringud Tallinnas või selle lähiümbruses.
  • ettevõte ei ole 2023. aastal läbi viinud või läbi viimas kollektiivset koondamist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Töökohtade looja 2023” võitja.

Kandidaatide puhul hinnatakse nii tegevuse laienemisega seotud lisandunud töötajate arvu kasvu kui ka palgataset viimase 12 kuu jooksul.

Kriteerium ja osakaal

Loodud uute töökohtade arv  – 40% koondhindest

Keskmine brutopalk – 60% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

TUNNUSTAMINE

”Töökohtade looja 2023” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.