Tulevikulahendus 2023

Konkursi “Tulevikulahendus 2023” eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja  nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.

KANDIDEERIMINE

„Tulevikulahendus 2023” auhinnale saavad kandideerida ettevõtted, kes on perioodil 2022-2023 jooksul toonud turule või kasutusele võtnud ressursisäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse,  tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;
  • ettevõte on tegutsenud vähemalt 1 aasta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja nominendid, kelle seast selgitatakse välja kategooria ” Tulevikulahendus 2023” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

  • uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);
  • keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;
  • majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;
  • sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

TUNNUSTAMINE

„Tulevikulahendus 2023” auhinna saaja tehakse teatavaks Tallinna ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.