Konkurss Tallinna ettevõtlusauhinnad 2017

Tallinna linn tunnustab traditsiooniliselt sügiseti tublimaid ettevõtjaid ning ettevõtluse arendajaid. Käesoleva aasta ettevõtlusauhinnad antakse välja 4. oktoobril 2017 alljärgnevates kategooriates. Kandiatuuri ülesseadmise tähtaeg on 11. september.


Arendusprojekt 2017

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja organisatsioone, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust või turismi soosiva linnaruumi kujundamisele ning atraktiivse elukeskkonna loomisele.


Kandideeri

Koostööprojekt 2017

Eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös.


Kandideeri

Särav startija 2017

Eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.


Kandideeri

Turismitegu 2017

Eesmärk on tunnustada eraisikuid, ettevõtjaid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.


Kandideeri

Töökohtade looja 2017

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.


Kandideeri

Vastutustundlik ettevõtja 2017

Eesmärk on tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.


Kandideeri

Ökouuendus 2017

Eesmärk on tunnustada uute innovaatiliste lahenduste tuntavat positiivset mõju keskkonnale, edendada säästlike lahenduste laiemat kasutamist ning anda elanikkonnale teavet ökouuendusi välja töötanud ettevõtetest.


Kandideeri