Ettevõtlusauhinnad

Konkurss „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2020“ on avatud!

Tallinna linn on traditsiooniliselt sügiseti toimuva Tallinna Ettevõtluspäeva raames tunnustanud kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid.  Tänavune konkurss toimub juba 17. korda.

Ootame ettevõtteid ja organisatsioone kandideerima kuni 16. septembrini 2020!

Auhinnad antakse välja 7. oktoobril toimuval pidulikul ettevõtlusauhindade galal.

Arendusprojekt 2020

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja organisatsioone, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust või turismi soosiva linnaruumi kujundamisele ning kaasaegset elukeskkonda soosiva linnaruumi kujundamisele.

Loe edasi

Koostööprojekt 2020

Eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös.

Loe edasi

Särav startija 2020

Eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

Loe edasi

Turismitegu 2020

Eesmärk on tunnustada eraisikuid, ettevõtjaid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.

Loe edasi

Töökohtade looja 2020

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

Loe edasi

Vastutustundlik ettevõtja 2020

Eesmärk on tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.

Loe edasi

Tulevikulahendus 2020

Eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.

Loe edasi