Tallinn otsib silmapaistvaid ettevõtjaid ja ettevõtluse edendajaid!

Tallinna linn korraldab Tallinna ettevõtluspäeva raames traditsioonilise ettevõtluskonkursi, et esile tõsta kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid.

Alates 25. juunist ootab Tallinna linn kõiki ettevõtjaid kandideerima Tallinna ettevõtlusauhindadele. Kandideerimine on avatud kuni 10. septembrini. Tallinna ettevõtluspäeva lõpetaval pidulikul galal 2. oktoobril kuulutatakse välja nii aasta parim ettevõtlust või turismi soosiv kinnisvara arendusprojekt, ettevõtete ja teadusasutuste vaheline koostööprojekt, kiire arenguga alustav ettevõte, turismitegu, töökohtade looja, ringmajanduse edendaja ja tulevikulahendus. Iga-aastase konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada linna arengut edendavaid ettevõtjaid ja ettevõtmisi ning innustada koostööl põhinevat uuendusmeelsust Tallinna ärikeskkonnas. Lisaks seitsmele põhikategooriale antakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja sihtasutusega Eesti Rakenduskõrgkoolid üle ka eriauhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele.

„Tallinnas juba 21. korda toimuv ettevõtlusauhindade konkurss toob tähelepanu innovaatilistele toodetele ja teenustele. Ettevõtete parimate praktikate esile toomine annab kõigile võimaluse teineteiselt õppida ja võrgustikku laiendada“, sõnas Tallinna ettevõtluse valdkonna abilinnapea Margot Roose. Ta lisas, et ettevõtjate aktiivne kaasamine avalike teenuste pakkumisel aitab kaasa linna arengule ja Tallinna kujunemisele innovatsiooni keskuseks.

Kutsume konkursile osalema kõiki Tallinna ettevõtteid, kes on viimase aasta jooksul oma valdkonnas saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Näiteks toonud turule innovaatilisi tooteid või teenuseid, loonud lisaväärtust ühiskonnale oma tegevusega või edukalt lõpetanud olulisi koostööprojekte. Kandideerimine toimub 7 erinevas kategoorias ja sel aastal esimest korda on avatud konkurss „Ringmajanduse edendaja“, mis asendab varasemat „Ökouuenduse“ kategooriat. Oma kandidatuuri saab üles seada Tallinna ettevõtluspäeva kodulehel.

Kandideeri 2024. a arendusprojekti auhinnale, kui oled valmis saanud kinnisvaraarendusega, mis aitab kujundada kaasaegset, ettevõtlust või turismi soosivat linnaruumi ja luua atraktiivset elukeskkonda.

Kandideeri 2024. a koostööprojekti auhinnale, kui oled valmis saanud projektiga, mis on ellu viidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

Kandideeri 2024. a särav startija auhinnale, kui oled Tallinnas alustanud äritegevusega viimase kolme aasta jooksul ning see areng on olnud kiire, uuendusmeelne ning kõrget lisandväärtus loov.

Kandideeri 2024. a turismiteo auhinnale, kui oled aasta jooksul teoks teinud ühe projekti, mis on toonud Tallinnale turismisihtkohana lisaväärtust ja suurendanud selle tuntust.

Kandideeri 2024. a töökohtade looja auhinnale, kui oled loonud viimase aasta jooksul Tallinnas või selle lähiümbruses vähemalt 10 uut töökohta ja tegevuse laienemisega on kaasnenud investeeringud.

Kandideeri 2024. a ringmajanduse edendaja auhinnale, kui rakendad oma igapäevategevuses kestlike ning ringmajanduse põhimõtteid ning edendad säästlike lahenduste laiemat ja vastutustundlikku kasutamist nii äritegevuses kui ühiskonnas laiemalt.

Kandideeri 2024. a tulevikulahenduse auhinnale, kui oled viimase aasta jooksul turule toonud või kasutusele võtnud uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli, mis aitab linnakeskkonda muuta nutikamaks ja elanikele mugavamaks.

Igas kategoorias valitakse välja kolm nominenti, kelle seast kuulutatakse välja võitja 2. oktoobril Tallinna ettevõtluspäeva järgsel pidulikul vastuvõtul.

Konkurss „Tallinna ettevõtlusauhinnad“ on osa igasügisesest Tallinna ettevõtluspäevast, mis toimub sel aastal 1. oktoobril. Tänavuse programmi juhtmõtteks on „ettemõte“. Püüame päeva jooksul üheskoos lahti mõtestada ettevõtluse erinevaid tahke, rõhutades strateegilist mõtlemist ja vaadet eelseisvale ehk tulevikku. Ettemõte on midagi, mis puudutab iga ettevõtjat, sõltumata nende äritegevuse etapist. Alustavad ettevõtjad, juba tegutsevad ettevõtjad ja need, kes kaaluvad karjääri- või suunamuutust ettevõtluse või uue ärisuuna kasuks, saavad kõik väärtuslikku inspiratsiooni ja praktilisi teadmisi.

Lisainformatsioon:

Helen Miglai, Ettevõtluskeskuse turunduse projektijuht
Tel: +372 55 88 114
E-mail: helen.miglai@tallinnlv.ee