Igasügisene Tallinna Ettevõtluspäev tuleb taas. Sedapuhku juubelihõnguseliselt, tähistamaks ettevõtluspäeva 20-ndat toimumisaastat. Ühine pilguheit minevikku loob võimaluse mõista hetkeolukorda ning tajuda tulevikku.

Ettevõtlusoskused 20 aastat tagasi olid kindlasti erinevad võrreldes tänapäevaga. Enamik ettevõtjaid tugines toona kohalikult turule ning rahvusvaheline kaubandus ja digitaalne äri oli veel paljuski lapsekingades. Ettevõtlusoskused ise põhinesid suuresti traditsiooniliselt müügioskusel, suhtlusoskusel ning rahaliste vahendite haldamisel. Täna on digitaliseerimine muutnud ettevõtluse olemust, võimaldades uusi ärimudeleid ja laiemat rahvusvahelist turgu. Ettevõtlusoskused on muutunud mitmekesisemaks ja spetsialiseeritumaks, hõlmates nii tehnoloogia kui ka juhtimise valdkonda. Olulisemaks osaks on saanud muuhulgas turundus ja müük, mis on muutunud keerumaks ja nõudlikumaks, aga ka võimaluste rohkeks.

Tulevikus kasvab ettevõtlusoskuste olulisus veelgi enam. Ettevõtjad peavad olema võimelised kohanemine kiiresti muutuva majanduskeskkonnaga ja omama laiemaid teadmisi nii tehnoloogia kui finantsjuhtimise valdkonnas, olgu siin näiteks robotiseerumine või tehisintellekti rakendamine. Samuti on oluline, et ettevõtjad oleksid võimelised looma uusi ärimudeleid ja nutikaid innovaatilisi lahendusi, mis vastaksid tuleviku väljakutsetele ja vajadustele. Ümber ei saa vaadata ettevõtjate kasvavast rollist ühiskonnas, kus vastutustundlik ja keskkonnasõbralik käitumine on saamas konkurentsieeliseks ja näitab eeskuju ressursside säästmisel ning jätkusuutliku keskkonna poole liikumisel. Ka juhtimisoskused muutuvad üha strateegilisemaks ja paindlikumaks, omades suuremat rolli ka meeskondade arengul ja inspireeriva töökeskkonna loomisel.

Aasta 2023 on kuulutatud üle-euroopaliseks oskuste aastaks ning nii keskendub ka Tallinna Ettevõtluspäeva 20. juubeliaasta teemale „Tuleviku ettevõtluses maksavad oskused“. Püüame päeva jooksul üheskoos lahti mõtestada, kuidas on aastate jooksul muutunud teadmised ja oskused ning millised on sektorite, aga ka juhtide vajadused täna ja tulevikus? Milliseid oskusi ja teadmisi peab omama ettevõtja ning milliseid oskusi ootab tööandja tööturult?

Arutleme kõikidel eelmainitud teemadel juba 26. septembril Viru Konverentsikeskuses!

Ettevõtluspäeva sisukast programmist leiab enda jaoks sobiva ürituse nii tegutsev kui alustav ettevõtja, tudeng või lihtsalt ettevõtlushuviline.

Säravamad ettevõtjad pärjatakse 27.septembril Tallinna parimate ettevõtete tiitlitega.

Uudised