Koostöös ülikoolidega rakenduslike teadustööde võitjad

Pidulikul galal anti koostöös TalTech – Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja sihtasutusega Eesti Rakenduskõrgkoolid (Rakenduskõrgharidus) üle ka eriauhinnad aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele.

Rakenduslik teadustöö 2023 koostöös TalTech – Tallinna Tehnikaülikooliga on LainePoiss – lainemõõtja veekogude seireks – teadustöö juht vanemteadur Victor Alari, MSI. TalTech teadlased lõid koostöös WiseParker OÜ-ga uudse nutika poi nimega LainePoiss, mis võimaldab mõõta merel, ookeanil ja siseveekogudel lainekõrgust, laine suunda, laine perioodi ja teisi olulisi laineparameetreid.

Rakenduslik teadustöö 2023 koostöös Tallinna Ülikooliga on „Ekstratsellulaarsete vesiikulite bioanalüüs“- teadustöö autor Danilo Mladenović. Doktoritöö keskendus uutele meetoditele ekstratsellulaarsete vesiikulite ehk rakkude ja kudede vahel sidesüsteemina toimivate nanoosakeste puhastamiseks, eraldamiseks ja analüüsimiseks bioloogilistest proovidest. Teadustöö viidi läbi koostöös biotehnoloogiaettevõttega HansaBioMed Life.

Rakenduslik teadustöö 2023 koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga on „Kogukondliku hoolitsuse teenuse kontseptsioon“ Teadustöö eestvedajad Eva Liisa Kubinyi ja Maarja Mõtus. Teadustöö näitab edukat koostööd akadeemia ja avaliku sektori vahel ning tutvustab kuidas disainiprotsess aitab uuendada avalikke teenuseid, eriti vaimse tervise valdkonnas. Projekti käigus loodi ja testiti koostöös Järveotsa Perearstikeskusega kogukondliku hoolitsuse teenuse kontseptsiooni ja kaasati esmakordselt patsiendid tervishoiusüsteemi teenuste arendusse.

Rakenduslik teadustöö 2023 koostöös SA-ga Eesti Rakenduskõrgkoolid (Rakenduskõrgharidus) on Ülemiste linnaku ökoloogiline jalajälg – teadustöö autor Kadri Look, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Magistritöös tehti ettepanekud Ülemiste City kui targa linna ökoloogilise jalajälje arvutamiseks sobiva mudeli loomiseks, info kogumise lihtsustamiseks ja kogukonna kaasamiseks. Tööd iseloomustab lisaks tugevale teoreetilisele taustale ja andmetöötluse keerulisusele ka ettepanekute praktilisus.