Tulevikulahendus 2022

TINGIMUSED

Konkursi “Tulevikulahendus 2022” eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.

KANDIDEERIMINE

„Tulevikulahendus 2022” auhinnale saavad kandideerida ettevõtted, kes on perioodil 2021-2022 jooksul toonud turule või kasutusele võtnud ressursisäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

–          ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses; 

–          ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ” Tulevikulahendus 2022” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

·           uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);

·           keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;

·           majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal; 

·           sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

Esita taotlus hiljemalt 14. septembril!