Thinnect: Sisekliima ja energiatõhusus – heaolu, keskkonna jalajälje vähendamine ja raha kokkuhoid – kuidas need teemad seotud on?

Sisu

TTÜ professor Martin Thalfeldt räägib sisekliima olulistest aspektidest, mis tegurid mõjutavad meie ruumide sisekliimat ja millised on Eesti Vabariigis kehtivad normid sisekliima kohta. Ettevõtte ThinFacility juht Jürgo Preden räägib, kuidas mõjutab sisekliima tagamine hoone energiakasutust ja kuidas on võimalik kaasaegse targa juhtimise abil energiakulusid vähendada, ilma et sisekliima halveneks.

Väga sageli on hoonete ventilatsiooni ja küttesüsteemid reguleeritud tööle fikseeritud režiimis, mis on seadistatud hoone algsest projektist lähtuvalt. Enamasti ei võeta hoonete ventilatsiooni ja küttesüsteemide juhtimisel arvesse hoone tegelikku igapäevast kasutust, mille tulemuseks on ebaefektiivne energiakasutus ja halb sisekliima.

Tänapäevased targad süsteemid oskavad kohaneda konkreetse hoone ja selle süsteemide omadustega, tagades soovitud sisekliima minimaalsete energiakuludega. Targa juhtimise abil on võimalik vähendada hoone energiakasutust 10% kuni 40%.

Sihtgrupp:

Hoonete omanikud, haldurid, haldusjuhid, aga ka rentnikud ja hoonete kasutajad

Esinejad
Martin Thalfeldt on valdkonna ekspert, Tallinna Tehnikaülikooli Hoonete sisekliima ja energiatõhususe professor, kes loeb TTÜs aineid, mis on seotud sisekliima ja hoonete targa juhtimisega.
Jürgo Preden - ThinFacility juht
Korraldaja
Thinnect OÜ
Toimumiskoht
Viru Konverentsikeskus
Saal
Valuutabaar
Algus / Lõpp
15:00 - 15:45