Tallinna Tehnikaülikool: Tehisintellekt ja andmed äris ja tervishoius - kas endiselt meie kontrolli all?

Sisu

Tehisintellekti ja andmete kasutus igapäevas
AI kasutamise võimalused ja riskid tervishoius
AI kasutamise võimalused ja riskid äris
Andmete kasutamine avalikus sektoris
AIRE keskuse tutvustus

Esinejad
Elli Valla - doktorant/nooremteadur, TalTech, tehisintellekt tervishoius
Anu Masso - kaasprofessor tenuuris, TalTech, andmete kasutamine avalikus sektoris
Kirke Maar - AIRE keskuse juht, AIRE, tehisintellekt tööstuses
Korraldaja
TalTech
Toimumiskoht
Viru Konverentsikeskus
Saal
Grande 3
Algus / Lõpp
12:15 - 13:30