Töökohtade looja 2019

Töökohtade looja 2019

KANDIDEERIMINE

Konkursi “Töökohtade looja 2019” eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes tegutsevad Tallinnas või selle lähiümbruses, kellel puuduvad maksuvõlad ning kes vastavad järgmistele tingimustele:

  •  tegevuse laienemisega on loodud viimase aasta jooksul vähemalt 10 uut töökohta Tallinnas või selle lähiümbruses;
  • tegevuse laienemisega on kaasnenud investeeringud Tallinnas või selle lähiümbruses.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Töökohtade looja 2019” võitja.

Kandidaatide puhul hinnatakse nii tegevuse laienemisega seotud lisandunud töötajate arvu kasvu ja palgataset viimase 12 kuu jooksul (seisuga 30. juuni 2018 ja 30. juuni 2019) kui ka investeeringute mahtu.

Lisandunud töökohtadeks ei loeta äriühingu poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel. Tööviljakuse arvestamine toimub viimase majandusaasta aruande põhjal.

KRITEERIUM

OSAKAAL

Tööviljakus töötaja kohta (kasum, palgafond, kulum, töötajate arv)

35% koondhindest

Loodud uute töökohtade arv

25% koondhindest

Keskmine palgatase

25% koondhindest

(Kogu)investeeringu maht (viimane aasta)

15% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 9.10.2019 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.