Särav startija 2021

TINGIMUSED

Konkursi “Särav startija 2021” eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

KANDIDEERIMINE

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes on Tallinnas äritegevusega alustanud viimase kolme aasta (2019-2021) jooksul, kes tegutsevad peamiselt Tallinnas ning kes on äriregistrile esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruande. 

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Särav startija 2021” võitja.

Kõigi nominentide puhul hinnatakse viimase majandusaasta tulemuste põhjal ettevõtja edukust ning kasvupotentsiaali. Ettevõtjaid hinnatakse majandusaasta aruandes esitatud andmete põhjal järgmiste kriteeriumite alusel:

KRITEERIUMOSAKAAL
Tööviljakus töötaja kohta (kasum+palgafond+amortisatsioon)35% koondhindest
Töökohtade arv25% koondhindest
Käiberentaablus (%)25% koondhindest
Ekspordi osakaal müügitulust (%)15% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

Esita taotlus hiljemalt 13. septembril!