TalTech: Juhtimine kui protsess, mitte positsioon

Sisu

Juhtimist tuleks käsitleda kui protsessi ja mitte kui positsiooni. Kui räägime protsessist, siis oluliseks komponendiks osutub aeg, millega tuleb arvestada. Kui juhtimine mõjutab ja kujundab organisatsiooni ja tegemist on pideva protsessiga, siis on ka kogu organisatsioon pidevas muutumises. Kas pideva muutumise korral saame kõneleda muudatuste juhtimisest või arengu suunamisest? Millised on juhtimise väljakutsed ajakammitsais pidevas arenguprotsessis? Millised on vajalikud kompetentsid ja milliseid tegevusi tuleks ümberhinnata? Need on küsimused, millele peaksid juhid leidma vastuseid, et kujundada sobivaid praktikaid eduka juhtimise ja organisatsiooni edukuse tagamiseks.

Esinejad
Liina Randmann, TalTechi ärikorralduse instituudi programmijuht. Liina Randmann omandas doktorikraadi 2013. aastal ja talle omistati doktorikraad (PhD) juhtimisteaduste alal. Liina uurimisvaldkondadeks on töökeskkonna kvaliteet, töötajate vaimne tervis.
Korraldaja
TalTech
Toimumiskoht
Viru Konverentsikeskus
Saal
Allegro
Algus / Lõpp
10:45 - 11:45