Advokaadibüroo GLIMSTEDT: Iga ettevõtte riigihankel osalemise võimalikkus

Sisu

Paneeldiskussioonis arutatakse järgmiste teemade üle:

Võimalused kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks
Ühispakkumuse esitamine ja ühispakkuja leidmine
Tuginemine suuremale vennale ja tema leidmine
Kas ja milliseid kvalifitseerimistingimusi peaks hankija kehtestama?
Levinumad formaalsed vead riigihankes osalemisel ja nende vältimine
Pakkuja teadlikkus „varjatud“ nõuetest hanke dokumentatsioonis
Tähtaegselt hankija küsimustele vastamata jätmine
Pakkuja poolt lisatingimuste esitamine
Ettevõtja poolt pakkumuse hinnastamine
Ristsubsideerimise passiivne lubatavus – kas lubatud manipuleerimine?
Ebaproportsionaalsete hindamiskriteeriumite osakaalude pakkuja kasuks pööramine

Vestlusringi on kaasatud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Birgit Vilippus, hankeüksuse valdkonnajuht kui hankija;
Neeme Kass, Conmeo OÜ, endine Kaitseväe hankejuht, tänane prestiižne pakkuja;
Rahandusministeerium – Estella Põllu, riigihangete ja riigiabi osakond kui õigusloome esindaja.

Esinejad
Birgit Vilippus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, hankeüksuse valdkonnajuht kui hankija;
Neeme Kass, Conmeo OÜ, endine Kaitseväe hankejuht, tänane prestiižne pakkuja;
Estella Põllu, Rahandusministeerium, riigihangete ja riigiabi osakond kui õigusloome esindaja;
Ringo Heidmets, advokaadibüroo Glimstedt jurist – nii pakkujate kui hankijate nõustaja;
Maria Veermäe, advokaadibüroo Glimstedt jurist – paneeli moderaator
Korraldaja
Advokaadibüroo GLIMSTEDT ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Toimumiskoht
Viru Konverentsikeskus
Saal
Bolero 2
Algus / Lõpp
12:30 - 13:30