Süsteem

Tallinna Ettevõtluspäev
6. oktoobril 2020

Ettevõtlus ja ettevõtjad on meie jaoks olulised. Seitsmeteistkümnendal Tallinna ettevõtluspäeval püüame inspireerida ja julgustada Sind oma lennukaid ideid ellu viima, pakkudes lisaks uutele teadmistele suurepärast võimalust ka kontaktvõrgu laiendamiseks. 

 2020. aasta Tallinna ettevõtluspäeva peateema on „RE:start”. Keskendume peamiselt muutustele, mis leidsid aset olukorras, kus majandus mõneks ajaks seiskus ning sundis mugavustsoonist välja astuma ja oma tegevuse ümber mõtestama. 

Paindlikkus ja kohanemine on olulised märksõnad, et äris ellu jääda, sest kriisi võib vaadata ka väljakutsena. Kuidas leida endas julgus, et tundmatusse astuda? Keda kaasata? Millest loobuda? Kokkuvõtvalt vaatame ettevõtlust, kui täieliku ümberhäälestuse läbi teinud valdkonda, kus nii väärtushinnangud kui tegevusstrateegia on rohujuuretasandil muutunud. 

7. oktoobril tunnustame traditsiooniliselt piirkonna tublimaid ettevõtteid konkursi „Tallinna ettevõtlusauhinnad” raames.