Rakendused, mis toovad palga- ja ettevõtlusandmed kiirelt kätte

Sisu
Statistikaamet on loonud ettevõtjatele kaks kasulikku rakendust: palgarakenduse palgad.stat.ee ja juhtimislauad juhtimislauad.stat.ee.

Palgarakendus: annab ülevaate ligi 400 ametirühma palkadest; näitab tööturu olukorda maakondade ja piirkondade kaupa; võimaldab võrrelda oma palka ametikaaslaste ja teiste ametikohtade palkadega; annab ettevõtte juhile võimaluse võrrelda oma ettevõtte palgataset üldisega; võimaldab võrrelda naiste ja meeste palkasid ja prognoosida palgakasvu ja tulevast pensioni.

Juhtimislaudadelt leiab olulisi ettevõtlusandmeid sektorite kaupa ja piirkondlikku statistikat. Juhtimislaud annab kiire ülevaate, mis suunas olulised näitajad liiguvad. Juhtimislaualt saab kasulikku teavet nii alustav ettevõtja kui ka juba tegutseva ettevõtte juht, kes peab laienemisplaane. Andmegraafikud ja joonised annavad vastuseid paljudele küsimustele, näiteks kui palju ettevõtteid huvipakkuvas sektoris tegutseb, kui suured on nende tootmismahud, müügitulu ja investeeringud, mis on sektoris keskmine brutokuu- ja tunnipalk ning kui palju on vabu ametikohti.

 

Tartu linnavalitsuse nutika ettevõtluse valdkonnajuht Katrin Reiljan on öelnud juhtimislaudade kohta nii: „Juhtimislaudadel olev info on väga lihtsasti kättesaadav ja edastatav. Samuti aitab juhtimislaudadel orienteerumisele kaasa see, et statistika on jaotatud eraldi teemavaldkondadesse. Nii leiab konkreetse valdkonna info kiirelt üles ning teinekord lisaks otsitud statistikale veel kasulikku ja konteksti loovat infot juurde. Visualiseeritud andmegraafikud aitavad infot kergemini tarbida ning tänu sellele on võimalikud ka kiiremad ning teadlikumad otsused.“

 

40 min kestev seminar tutvustab palgarakenduse ja juhtimislaudade võimalusi ning õpetab rakendusi kasutama.

Sihtgrupp:

Ettevõtjad ja ettevõtete juhid, erialaliitude esindajad, kes on huvitatud visualiseeritud andmete tarbimisest ning nende kasutamisest ja päris oma juhtimislaua loomisest.

Esinejad
Liis Kivirand, statistikaameti klienditoe konsultant-koolitaja
Korraldaja
Statistikaamet
Toimumiskoht
Viru Konverentsikeskus
Saal
Duetto
Algus / Lõpp
10:30 - 11:15