Avalehele

Printerisõbralik versioonVastutustundlik ettevõtja 2015 sh eriauhind Ökouuendus 2015

Tutvu konkursitingimustega (pdf).

Palume saata ankeet hiljemalt 11. septembriks.

Wordis täidetav ankeet (lae alla).

 


Ettevõtja nimi:*
Telefon:*
E-post:*
Koduleht:
2014. a. käive:*
2014. a. kasum:*
Töötajate arv:*
Ettevõtja tegevuskoht:*
Kirjeldage lühidalt oma tooteid või teenuseid:*
Kontakt lisainfo saamiseks (nimi, ametikoht, telefon):*
Palun kirjeldage (tooge näiteid), millised on Teie vastutundlikud tegevused alljärgnevates valdkondades: töötajasõbralikkus; kogukonnasõbralikkus; keskkonnasõbralikkus; turukäitumine; juhtimine ja strateegia:*
Kuidas eristute teistest oma vastutustundliku käitumise poolest ehk miks peaks just Teie ettevõte saama Vastutustundlik ettevõtja 2015 auhinna?:*
Küsimus eriauhinnale „Ökouuendus 2015“ kandideerijatele: Juhul, kui olete viimase paari aasta jooksul toonud turule või võtnud kasutusele uue või varasemast oluliselt täiustatud keskkonda säästva toote, teenuse või tehnoloogia, siis kirjeldage seda alljärgnevates valdkondades: toote, teenuse või tehnoloogia uuenduslikkus; uue innovaatilise lahenduse tuntav positiivne mõju keskkonnale võrreldes oma või teistes ettevõtetes kasutatud varasemate lahendustega; toote või teenuse lihtne kasutatavus; kättesaadavus Tallinna elanikkonnale; kasutajaskonna suurus:
Ankeedi täitja nimi ja telefon:*
Ankeedi täitja e-post:*
Taotluse esitamisega kinnitab ankeedi täitja, et kandidaat on teadlik tema kandidatuuri ülesseadmisest.

 

NB! Koopia ankeedist saadetakse taotluses märgitud ankeedi täitja e-posti aadressile, selle puudumisel ettevõtte e-maili aadressile