Avalehele

Printerisõbralik versioonTurismitegu 2015

Tutvu konkursitingimustega (pdf).

Palun saata ankeet hiljemalt 11. septembriks.

Wordis täidetav ankeet (lae alla).


Projekti nimi:*
Projekti kirjeldus (palun kirjeldage lühidalt projekti/ ürituse/ sündmuse/ sisu) :*
Projekti seotus turismi edendamisega Tallinnas (palun kirjeldage lühidalt, kuidas antud ettevõtmine pakub lisaväärtust Tallinnale kui kultuuriturismi sihtkohale):*
Korraldaja ja eestvedaja. Ettevõtja/organisatsiooni nimi:*
Telefon:*
E-post:*
Koduleht:
Projekti eestvedaja:*
Kontakttelefon:*
Ankeedi täitja nimi ja telefon:*
Ankeedi täitja e-post:*
Taotluse esitamisega kinnitab ankeedi täitja, et kandidaat on teadlik tema kandidatuuri ülesseadmisest.

 

NB! Koopia ankeedist saadetakse taotluses märgitud ankeedi täitja e-posti aadressile, selle puudumisel ettevõtte e-maili aadressile