Avalehele

Printerisõbralik versioonTöökohtade looja 2015

Tutvu konkursitingimustega (pdf).

Palume saata ankeet hiljemalt 11. septembriks.

Wordis täidetav ankeet (lae alla).


Ettevõtja nimi:*
Äriregistri kood:*
Postiaadress:*
Telefon:*
E-post:*
Koduleht:
Ettevõtja peamine tegevuskoht:*
Tegevusvaldkond:*
Täistööajaga töötajate arv, sh Tallinnas (seisuga 30.06.2015):*
Palgafond (seisuga 30.06.2015):*
Täistööajaga töötajate arv, sh Tallinnas (seisuga 30.06.2014):*
Palun kirjeldage, mis tingis tegevuse laienemise ja uute töökohtade lisandumise:*
Viimase aasta (kogu)investeeringute maht:*
Ankeedi täitja nimi ja telefon:*
Ankeedi täitja e-post:*
Taotluse esitamisega kinnitab ankeedi täitja, et kandidaat on teadlik tema kandidatuuri ülesseadmisest.

 

NB! Koopia ankeedist saadetakse taotluses märgitud ankeedi täitja e-posti aadressile, selle puudumisel ettevõtte e-maili aadressile