Avalehele

Printerisõbralik versioonKoostööprojekt 2015

Tutvu konkursitingimustega (pdf).

Palun saata ankeet hiljemalt 11. septembriks.
Wordis täidetav ankeet (lae alla).


Projekti nimi:*
Projekti läbiviimise aeg:*
Projekti kirjeldus (palun kirjeldage lühidalt projekti sisu; mida on projekti tulemusena loodud või käivitatud (uuenduslik toode, teenus või ärimudel); kes on kasutajad või võimalikud kasusaajad; milline on ekspordipotentsiaal jms):*
Projekti seotus ettevõtluse edendamisega Tallinnas (palun kirjeldage lühidalt seda, kuidas antud projekt aitab kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele):*
Projekti teostajad/partnerid/juhtfiguurid:*
Projekti esindaja. Ettevõtja/organisatsiooni nimi:*
Telefon:*
E-post:*
Koduleht:
Ankeedi täitja nimi ja telefon:*
Ankeedi täitja e-post:*
Taotluse esitamisega kinnitab ankeedi täitja, et kandidaat on teadlik tema kandidatuuri ülesseadmisest.

 

NB! Koopia ankeedist saadetakse taotluses märgitud ankeedi täitja e-posti aadressile, selle puudumisel ettevõtte e-maili aadressile