Avalehele

Printerisõbralik versioonArendusprojekt 2015

Tutvu konkursitingimustega (pdf). 

Palume saata ankeet hiljemalt 11. septembriks.

Wordis täidetav ankeet (lae alla).


Projekti nimi:*
Projekti läbiviimise aeg:*
Projekti maksumus:*
Projekti kirjeldus (palun kirjeldage lühidalt projekti sisu, sh projekti uuenduslikkust või unikaalsust, mastaapsust):*
Projekti seotus ettevõtluse või turismi edendamisega Tallinnas (palun kirjeldage lühidalt seda, kuidas antud projekt aitab kaasa linnaruumi ja ettevõtluskeskkonna arendamisele):*
Projekti teostaja (arendaja) Ettevõtja/organisatsiooni nimi:*
Telefon:*
E-post:*
Koduleht:
Lisainfo (nt projekti kaasatud arhitektuuribüroo ja ehitusfirma nimed):
Ankeedi täitja nimi ja telefon:*
Ankeedi täitja e-post:*
Taotluse esitamisega kinnitab ankeedi täitja, et kandidaat on teadlik tema kandidatuuri ülesseadmisest.

 

NB! Koopia ankeedist saadetakse taotluses märgitud ankeedi täitja e-posti aadressile, selle puudumisel ettevõtte e-maili aadressile