Uudised

Tallinna Ettevõtluspäeva lõpetas EXU (Ettevõte x Ülikool) avatud laborite programm Tallinna Ülikoolis

11. oktoobril Tallinna ettevõtluspäevade 2019 viimase osana oli kavas Tallinna Ülikoolis EXU (Ettevõte x Ülikool) avatud laborite programm. Tallinna Ülikooli laborikompleksid on maailmatasemel.

Avatud olid EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise, inimese ja arvuti interaktsiooni, elukestva ja mitteformaalõppe, ökoloogia keskuse ning loodus-ja terviseteaduste laborid.

Viimastel aastatel on erasektoril kasvanud huvi molekulaarteaduste  vastu: koostöös Tallinna Ülikooliga on välja töötatud Berrichi kosmeetikatoodete sari, osaletakse Turbliss OÜ toodete arenduses ning on töötatud välja õlleselitajaid Kanada korporatsioonile Lallemand Inc. Keemia vanemteadur ja dotsent Rando Tuvikene on tegelenud merevetikate keemilise koostise uurimisega enam kui 15 aastat. Tema peamisteks uurimisteemadeks on puna- ja pruunvetikates esinevate tarretuvate polüsahhariidide keemilise koostise ja omaduste vaheliste seoste selgitamine ning mereorganismidest pärinevate biomasside väärindamine. Samuti tegeleb ta taimsest ja mükoloogilisest materjalist pärinevate bioaktiivsete ainete uurimisega.