Uudised

Rakenduslik teadustöö: Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal.

Tallinna Ettevõtlusauhindade eripreemia: rakenduslik teadustöö 2018 koostöös Sihtasutusega Eesti Rakenduskõrgkoolid: Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal.


Teadustöö eesmärgiks oli välja töötada jäätmete käitlemise juhendmaterjal Eesti tervishoiuasutustele. Kui eelnevalt toimisid tervishoiuasutused kõik enda loodud eeskirjade järgi, mis alati ei pruugi olla kõige efektiivsemad, siis koostatud juhendmaterjali eeskujuks võttes saab süsteeme ühtlustada ning tõhustada jäätmete käitlust ja jäätmeid ühtse süsteemi abil liigitada. Juhendi abil saab lihtsustada tervishoiuasutuste töötajate igapäeva tööd.
Töö põhjal on plaanis uuendada ja süstematiseerida Eesti tervishoiuasutuste jäätmete kogumise ja käitlemise praktika. Seega saab antud töö koostamisest kasu terve Eesti riik. Teadustöö autor: Grethe-Johanna Ploompuu Tallinna Tehnikakõrgkoolist.
Fotode autor: Maksim Toome