Programm 2012

Programm 2012

 Igale üritusele peab eraldi registreeruma. Üritused on tasuta!

 • Igale üritusele peab eraldi registreeruma!
 • 2. oktoober (üritused Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses, Liivalaia 33)
 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Ristmeedia võimalused ettevõtluse edendamisel?09.00-10.00

 • Korraldab Tallinna Ülikool

  Ettevõtlusega seoses loetakse meediat eelkõige toodete ja teenuste reklaamikandjaks. Mõiste "meedia" all peetakse selles kontekstis silmas peamiselt traditsioonilist ajakirjandust - ajalehti, raadiot, televisiooni. Viimasel kümnendil on oluliselt kasvanud aga ka sotsiaalmeedia roll. Meedia olemus on palju enamat, palju keerulisem ja ulatuslikum, kui ta oli seda veel kümmekond aastat tagasi. Kõigi meediakanalite muutumine ning uued tehnoloogiad ning platvormid on loonud ka ettevõtluse jaoks uusi võimalusi.

  Lektor: Indrek Ibrus, TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli meediainnovatsiooni ja loomemajanduse lektor

  Sihtgrupp: ettevõtjad

  ToimumiskohtRadisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Epsilon saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Kuidas tõsta ettevõtte müüki läbi interneti??09.00-10.20

 • Korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  Internetiturunduse ABC:
  Professionaalne ja tänapäevane koduleht;
  Külastajate toomine kodulehele (kodulehe optimeerimine otsingumootorile – SEO ja Google AdWords;
  Külastajate kliendiks saamine (Google Analytics).

  Lektor: Armin Tüll,  WSI Online digitaalturunduse agentuuri juhtivpartner,
  internetiturunduse lektor TLÜ-s.

  Sihtgrupp: ettevõtte juhid, turundusjuhid, omanikud, veebihaldurid
  Toimumiskoht: 
  Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 2 saal.

 • Seminar ?Disain nahktoodetes ja aksessuaarides?09.00-10.30

 • Korraldab Eesti Kunstiakadeemia

  Lennart Mänd, nahakunsti osakonna juhataja ja professor koos paari koostööpartnerist ettevõtjaga räägivad nahktoodete ja aksessuaaride disainist.

  Sihtgrupp: ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Gamma saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Uuenduslikkus ja ekspordivõime tagavad ettevõtte edu ? müüt või tegelikkus??09.00-10.30

 • Korraldab Eesti Statistikaamet

  Ettekanded:

  "Kas MASU ohustas Eesti ettevõtete innovaatilisust?“ - Aavo Heinlo, Statistikaameti peaanalüütik
  (Kui uuenduslikud on Eesti ettevõtted? Kas ja kuidas uuenduslikkus mõjutab ettevõtte majandusnäitajaid? Ettekandes vaadeldakse innovaatilisuse trende viimastel aastatel ning hinnatakse Eesti ettevõtete tulemusi Euroopa Liidu kontekstis.)

   

  - „Eesti eksportiva ettevõtte portree“ - Riina Kerner, Statistikaameti analüütik

  (Milline on tüüpiline Eesti eksportöör? Mitmele turule ja mitut toodet ta ekspordib ning kuidas tal majanduslikult läheb? Millistel tegevusaladel  tegutses 2011. aastal enim eksportijaid? )

   

  „Riiklike otsetoetuste ja finantsteenuste roll ettevõtluses“ - Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse juhataja

  (Milline oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsetoetuste ja KredExi finantsteenuste roll Eesti ettevõtluses aastatel 2006-2010? Ettekandes vaadeldakse EAS-i toetusi ja KredExi teenuseid kasutanud ettevõtete erinevusi ja hinnatakse nende riiklike toetuste ja teenuste mõju ettevõtetele.)

  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Sigma saal

 • Seminar ?Uue kvaliteedi otsinguil?09.00-10.30

 • Korraldab Eesti Kvaliteediühing

  Seminaril räägitakse innovatsioonist, toetustest ettevõtetele, organisatsioonidele ning koostööst avaliku ja erasektori vahel.

  Esineb Reljo Saarepera, MTÜ Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige

  Sihtgrupp: ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, kõik teemast huvitatud
  Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Beta saal

 • Seminar ?25 aastat ISO 9000 standardiseeria ilmumisest?10.00-11.00

 • Korraldab Intact OÜ

  Tõnu Kumari, Intact OÜ juhatuse liige, räägib ISO 9001 standardi arengust maailmas viimase 25 aasta jooksul ning tänaseks teadaolevatest ISO 9001 standardi tulevikustsenaariumitest”.  

  Sihtgrupp: ISO juhtimissüsteemidest huvitatud ning juhtimissüsteeme kasutavate ettevõtete, organisatsioonide esindajad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Kapa saal 

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Ühistegevus ja ühisturundus ? poolt või vastu?10.00-11.30

 • Korraldab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

  Ühisturundus on ettevõtjate individuaalsete eesmärkide saavutamine ühiste turundustegevuste kaudu. Ühisturunduse rakendamine pakub võimalust arendada ettevõtet, selle toodet ja teenust ning suurendada ettevõtte tulusid kasumlikumalt kui üksinda tegutsedes. Millised on ühise tegevuse plussid-miinused? Millest alustada? Kas olla see, kes astub koostöö tegemiseks esimese sammu? Nendele küsimustele otsime vastuseid läbi erinevate näidete kodusest Eestist ja  rahvusvahelisest ärist. 

  Üritust viivad läbi ettevõtlusõppetooli koordinaatorid Aet Kull ja Mare Kurvits

  Sihtgrupp: ettevõtjad, huvilised

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia Delta saal

 • Avaseminar ?Lessons Learned- Key to success!?10.00-12.00

 • Korraldab Tallinna Ettevõtlusamet koostöös sihtasutusega Garage48

  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, kõik huvilised

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 1 saal
   

  Seminaril arutletakse selle üle, kuidas luua toodet või teenust, mida saadaks ka edu. Oma kogemustest räägivad ja ühist edu valemit otsivad edukad ja juba maailmaski tuntust kogunud Eesti ettevõtjad Alari Aho, Kristjan Hiiemaa ja Allan Selirand. Seminari modereerib Ragnar Sass SA-st Garage48.

  Alari Aho
   loodud Toggl´i ajajuhtimissüsteem on tuntuks ja edukaks saanud välisturgudel. Tegemist on veebipõhise ajajuhtimisrakendusega, kus kasutaja saab hõlpsasti märkida oma tegevustele kuluvat aega ning tulemusi analüüsida. Toggl annab lihtsalt ning mugavalt ülevaate nii isiklikust kui meeskonna ajakasutusest.

  Kristjan Hiiemaa on majandustarkvara Erply looja. Tegemist on majandustarkvaraga, mis on suunatud hulgimüügi, jaemüügi ja teeninduse valdkonnale. 
   

  Allan Selirand on OÜ Navirec juhatuse esimees. Navirec on kõrgtehnoloogiline sõidukite positsioneerimise süsteem. Kasutades mobiilset andmesidet, satelliitpositsioneerimist, internetti ja personaalarvutit – võimaldab Navirec jälgida seadmete asukohta reaalajas ja ka vaadata, mis toimus minevikus. 

   

 • Seminar ?Euroopa talentide kaasamine oma ärisse?10.00-13.00

 • Korraldab P.A.U. Education 

  Euroopa Komisjoni algatuse „We Mean Business” eesmärk on teadvustada Euroopa ettevõtjatele Erasmuse või Leonardo da Vinci praktikantide vastuvõtmisest tulenevaid eeliseid.
   Pärast üleeuroopalist avaüritust korraldatakse ELi liikmesriikides siseriiklikke üritusi, mille eesmärk on viia sõnum ettevõtjateni ka kohalikul tasandil.
   http://we-mean-business.europa.eu


  Sihtgrupp
  : ettevõtete ühendused, tööstus- ja kaubanduskojad, piirkondlikud assotsiatsioonid, majandusühendused ja muud võrgustikud.
  Tutvu programmiga ja registreeru
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Zeta 1 saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Koolitus ?Nippe nutikaks turunduseks?10.30-12.00

 • Korraldab Tartu Ülikool

  Lühikoolitusel saab osaleja teada:
  - kuidas piiratud eelarvega jõuda oma toote või teenusega maksimaalse arvu klientideni;
   - kuidas toimub klientidele väärtuse loomine;
  - kuidas turundusprotsessi kliente kaasata; 
  - milliseid alternatiivseid kommunikatsioonikanaleid  kasutada.
  Koolituse viib läbi Andres Kuusik, PhD. TÜ majandusteaduskonna turunduse lektor, TÜ doktorantide populaarteaduslike artiklite konkursi võitja 2011.
  Sihtgrupp: ettevõtjad, ettevõtete juhid, turundus-ja müügijuhid
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Epsilon saal.

 • Seminar-kontaktüritus ?Koostöös arhitektidega välisturgudele ? kas Eesti ehitusturu edu valem?10.45-13.30

 • Korraldab Eesti Arhitektuurikeskus

  Seminari peamine eesmärk on tutvustada arhitektuuri ekspordivõimalusi rahvusvahelistel turgudel, kaasates arhitektid, ehitusmaterjalide tootjad, ehitajad ja kinnisvaraarendajaid.
  Teiseks soovitakse seminaril saada tagasisidet osalevate valdkondade esindajatelt, kuidas Eesti Arhitektuurikeskus ja teised valdkonda kureerivad organisatsioonid saaksid kaasa aidata Eesti arhitektuuri ja ehitusvaldkondade senisest tihedama koostöö loomisele ja seeläbi valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ekspordivõimekuse ja võimaluste suurendamisele.
  Edu valemiks on:
  • koostöö
  • läbimõeldus
  • sihikindlus
  • soov, motiveeritus

  Esinejad:

  Tuntud Eesti majandusteadlane Heido Vitsur teeb ettekande  Eesti tänasest ekspordivõimekusest ja tulevikuvõimalustest.

  Saksa arhitekt ja Seoul National University of Technology professor Ralf Zabel, kes spetsiaalselt ettevõtluspäevaks Tallinnasse lendab, räägib uutele turgudele sisenemisest ja äripartnerite leidmisest Saksamaa-Korea näitel.  

  Sihtgrupp: avalik sektor, ehitusettevõtjad, ehitusmaterjalide tootmisega tegelevad ettevõtjad, arhitektid (sh sise- ja maastikuarhitektid) , kinnisvara arendamisega tegelevad ettevõtjad, valdkondlikud erialaliidud ja kõik teemast huvitatud.

  Toimumiskoht
  : Radisson Blu Olümpia konverentsikeskus Alfa 2 saal.
  Tutvu programmiga

 • (KOHAD TÄIS!)   Koolitus ?Kuidas lihtsate võtetega välistada pettusi ja krediidikadusid??11.00-11.45

 • Korraldab Krediidiinfo

  Ettevõtjad puutuvad oma igapäevatöös kokku ebameeldivustega,  milleks on pettused, võlgu jäämised ja venitamised arvete tasumisega. Enamikke nendest probleemidest saab vältida lihtsate vahenditega stiilis usalda, aga kontrolli. Seminaril tutvustame lihtsaid võtteid, kuidas tagada ülalnimetatud probleemide vältimist.

  Teemat tutvustab Alar Jäger, Krediidiinfo AS asedirektor.

  Sihtgrupp: alustav ja väikeettevõtja

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Gamma saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Kliendikogemuse juhtimine organisatsioonis?11.00-12.30

 • Korraldab Eesti Kaupmeeste Liit

  Teemad:

  Mis on kliendikogemus? Mida kliendid tegelikult väärtustavad?
  Kuidas teha klientidest oma soovitajad?
  Kliendikogemuse planeerimine.
  Kliendikogemuse juhtimise juurutamise projekt ettevõttes.
  Kliendikogemuse juhtimise kasud.

  Seminaril annavad nõuandeid Implement Inscape OÜ konsultandid Heili Sõmer ja Andrus Kotri.

  Sihtgrupp: jaekaubanduse juhid, spetsialistid, klienditeenindajad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Sigma saal.

 • Seminar ?Edukad tooted tootekonkursil Eesti Parim Toiduaine?11.00-12.30

 • Korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit

  Diskussioonivoor erinevate konkursil edukad olnud toodete tootjatega.

  Esinevad:

  AS Rakvere Lihakombinaadi, AS Leiburi, Tere AS ning Kadarbiku Köögivili OÜ esindajad.

  Moderaator Katre Kõvask (Premia Foods AS)

  Sihtgrupp: toiduainetööstuse vastu huvi tundvad inimesed

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Beta saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Töötuba ?Äriideest kasumini- kuidas veenduda, et tootega on võimalik kasumit teenida?12.00-13.30

 • Korraldab Tallinna Ettevõtlusamet

  Tootekontseptsioon ja müügiplaan - näpunäiteid äriplaani finantsosa koostamiseks 
  Müügitulu, muutuvkulud, püsikulud, müügikate, kasum - see pole raketiteadus
  Tulude-kulude plaani koostamine veebipõhise ja koostööle orienteeritud tarkvara abil - iPlanner.NET

  Esinejad:
  Mart Brauer, Ülemiste ettevõtlusinkubaatori juhataja
  Armin Laidre, äriplaanide koostamise tarkvara iPlanner.net eestvedaja
  Sihtgrupp: ettevõtlusega alustada soovijad
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Delta saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Ettevõtlusega edukaks??12.30-13.30

 • Korraldab Swedbank

  Kas ettevõtlusega saab tänases Eestis edukaks? Vastame sellele küsimusele.

  Edulood.

  Ettevõtte käivitamine Swedbanki abil on lihtne – praktilised näpunäited.
  Seminari viib läbi Kaarel Aus, Swedbanki väikeettevõtete panganduse juht.

  Sihtgrupp: ettevõtlusega alustajad ja tudengid

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 1 saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Koolitus-töötuba ?Tulusad suhted ettevõtluses! Kuidas luua häid ärisuhteid ? strateegiast praktikani?12.30-14.00

 • Korraldab JCI Tallinn MTÜ

  Üritus koosneb kahest osast.

  Esimese tunni aja jooksul toimub praktiline koolitus sellest, kuidas ehitada enda isiklikku kontaktvõrgustikku ning kuidas see äriliselt kasulikuks muuta. Puudutatakse ka networkingu müüte ja levinumaid eksiarvamusi.

  Viimase poole tunni jooksul toimub JCI Ärikiirkohtingu formaati järgiv praktiline kontaktide loomine üritusel osalejate vahel. 
  Koolitus-töötuba viivad läbi:

  Rode Luhaäär -  Flymont Mobile tegevjuht, viinud korduvalt läbi ka Pärnu Konverentside raames „Ärikiirkohtingut“

  Eliis Pärna – filmiproduktsiooni ettevõtte Monster Media projektijuht
  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Gamma saal

 • Seminar ?Miks minna katuse alla? Kes ja miks pakub katust??12.30-14.00

 • Korraldab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

  Palju IKT aga ka teiste sektorite ettevõtted tunnetavad, et osalemine klastris või mõne erialaliidu töös aitab olla neil edukam – miks, kus peitub kasu, milles konks on. Räägime otse ja omadega ettevõtjalt - ettevõtjale, praktikult-praktikule.

  Seminari peamised küsimused, millele vastust otsitakse on:
  - Miks liituda mõne katusorganisatsiooniga?
  - Mis kasu mina kui ettevõtja sellest saan?

  Kas ma saan koostöös teisega olla veel edukam?

  Räägime praktilisest elust ja oma enda näidetest.

  Seminaril esinevad:
  Enn Saar – Elion Ettevõtted AS,ITL juhatuse liige;

  Rain Laane – Microsofti Baltikumi regiooni juht, ITL juhatuse liige, Demokeskuse juhatuse liige

  Toomas Kuuda – Pärnumaa Puiduklastri projektijuht, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse direktor
  Sihtgrupp: ettevõtjad
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Epsilon saal

   

 • (KOHAD TÄIS!)   Töötuba ?Edu võti ? motivatsioon ja elluviimine?12.30-14.00

 • Korraldab Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing

  Töötuba sellest, kuidas coaching on seotud motiveerimise, inspiratsiooni, vastutuse ja elluviimisega.

  Töötoas saavad osalejad praktiseerida coachingu tööriistasid, mille abil aidata oma töötajatel olla edukam.
  Töötoa läbiviijad:

  Signe Vesso,
Dictum Koolituse juhtide ja meeskondade arendaja 
  Kaidi Peets on ISCI asutajaliige ning koolitaja, AASK Consult OÜ coach ja superviisor

  Sihtgrupp: ettevõtjad, ettevõtete juhid 

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Kapa saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Hästitegemine?13.00-14.30

 • Korraldab Tallinna Tehnikakõrgkool
  Hästitegemiseks: Mõtle õige ja vajaliku asja peale. Ole eestvedaja, katalüsaator.  Rakenda töösse kõik, kellele palka maksad. Tee selgeks: kes - mida – kuidas teeb. Toimeta süsteemselt. Otsusta faktidepõhiselt. Käi ajaga kaasa ja otsi parimaid lahendusi. Suhtu äripartneritesse ja kolleegidesse lugupidavalt ja hästi. Ole alati aus, usaldusväärne ja arusaadav. Raha kasuta, mitte ära kuluta. 
  Seminari viib läbi  Andres Jagomägi, TTK kvaliteediõpetuse lektor.
  Sihtgrupp: ettevõtlikud inimesed
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Sigma saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Töötuba ?Ärimudeli disain?13.00-14.30

 • Korraldab Eesti Disainikeskus

  Workshopi raames antakse ülevaade ärimudelist kui olulisest ettevõtluse elemendist ning disainitakse kohapeal Osterwalder’i Business Model Canvase raamis ka kohalolevate ettevõtete ärimudel – selle käigus näidatakse ära probleemid, millele peaks tähelepanu pöörama iga ettevõtja ning julgustatakse osalema ka Disainikeskuse projektis Disainivedur, mille raames aidatakse lahendada ärimudelis esinevad probleemid disaini kaasates.

  Esineb: Indrek Maripuu www.maripuu.eu 
  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Beta saal. 

 • Konsultantide laat ?Noorus kohtub elutarkusega ja ambitsioonikus kogemuste ning teadmistega?14.00-15.30

 • Korraldab Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA (ESA)

  Tule oma äriideed testima! Ettevõtluskonsultantide laadal „Noorus kohtub elutarkusega ja ambitsioonikus kogemuste ning teadmistega“  jagavad Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA, Harju maakondlike arenduskeskuste infosüsteemi, Tehnopoli ja Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluskonsultandid 15-minutiliste personaalsete konsultatsioonide käigus äri alustamiseks vajalike teadmisi.

  Sihtgrupp: noored ettevõtlusega alustada soovijad
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentikeskuse fuajee.

 • (KOHAD TÄIS!)   Aarete jaht ?Kuidas turundada tasuta ja tulemuslikult??14.00-15.30

 • Korraldab Marketingi Instituut
  Turundust näevad paljud ettevõtted pigem kulu- kui tulutoojana. Siiski, ilma turunduseta ei ole võimalik hakkama saada ning oluline on teada, millesse ja kuidas oma aega ja energiat panustada. Jagame kümneid nippe ja nõuandeid. 
  Aarete jahti juhib Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituudi juhataja, koolitaja, turundusekspert.
  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlusest huvitatud

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 1 saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Töötuba ?Edu saavutamine loominguliselt ja lihtsalt?14.00-15.30

 • Korraldab Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing

  Praktiline töötuba, mis toetab osalejate teadlikkuse kasvu ja vastutust oma edu kujundamisel. Kasutame praktilisi loovaid supervisiooni meetodeid.
  Töötoas jagab nõuandeid Natalja Krassilnikova - superviisor-coach, Ela Ise OÜ juhatuse liige
  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad, isiklikust arengust huvitatud osalejad
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Delta saal.

 • Foorum ?Looja innovatsioonis?14.00-17.00

 • Korraldab MTÜ QUIN-Estonia (innovaatilised naised).


  "... veidrikud käivad ja leiutavad, aga mis sellest kasu on?"
  Osalege meie foorumil "Looja innovatsioonis" ja saate teada, kes nad on, mida nad teevad ja mis sellest kasu on.
   
  Esimest korda tutvustatakse avalikkusele WIPO (Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni) ja KIPO (Korea Intellektuaalomandi Organisatsiooni) kõige kaasaegsemat e-õppe materjali intellektuaalomandialaste teadmiste omandamiseks eesti keeles.


  Ootame teid leiutiste loomise töötuppa ise leiutist looma või teiste loomingut jälgima, tutvuma juba loodud leiutistega ja  kuulama foorumi põnevaid ettekandeid. Räägime nii leiutamisest, tootearendusest, konkurentsieelistest kui ka mõõdetavast väärtusloomest.


  Täpne ajakava ja esinejad
   

  Sihtgrupp: leidlikud ja loovad inimesed, ettevõtjad ja ettevõtlusega alustajad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 2 saal

 • Seminar ?Mitmekesine töötajaskond kui üks edu valem?14.30-15.30

 • Korraldab AIESEC Eesti

  - Kuidas leida tehnilise taustaga tööjõudu väljastpoolt Eestit?
  - Kuidas rahvusvaheline töökeskkond ettevõtte arengule kaasa aitab?
  - Millistes riikides ja ülikoolides leiduvad parimad juunior tasemel töötajad Eesti jaoks?
  Esinejaks on AIESEC Eesti president

  Sihtgrupp: ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Kapa saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Varjatud aspektid ettevõtluses?14.30-16.00

 • Korraldab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

  Mis on need harituse ja kultuuri ning sotsiaalelu aspektid, millest ettevõtluses ei räägita, kuid mis tegelikult ettevõtlikku inimest juhivad? Ehk siis kuidas inimese sisekultuur mõjutab ettevõtluses toimimist?

  Seminaril esineb meediaärimees ja loomemajanduse korraldaja Ville Jehe.

  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Gamma saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Kuidas Maksu- ja Tolliametiga hästi läbi saada?14.30-16.00

 • Korraldab Maksu- ja Tolliamet

  Õpetussõnad ja näpunäited Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna parimatelt spetsialistidelt koos hoiatavate näidetega elust enesest. Teemadeks on ümbrikupalk, käibemaksutagastused ja aruandlus. Lisaks saab kuulda lõbusaid näiteid loomingulistest töölevormistamistest, põnevast aruandlusest ja vaimukast raamatupidamisest.

  Esineb Kaido Lemendik, MTA kontrolliosakonna juhataja kt Põhja MTK juhataja ülesannetes.

  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Epsilon saal.

 • Disainitellija käsiraamatu esitlus, ''Kuidas leiutada jalgratast? Disainimeelselt ettevõtlusest''14.45-15.30

 • Korraldab Eesti Disainikeskus

  "Kuidas leiutada jalgratast" on raamat disaini rollist ettevõtluses läbi disainipraktiku silmade. Oma ala tipud, tegevad nii disainerite kui ettevõtjatena, viivad disainiprotsessi kirjeldades kokku isiklikust vaatenurgast kogetu maailma praktikatega. Kaardistades disaini kasutuse piire ning valgustades võimalusi, otsivad nad universaalseid tõdesid, mida argises olelusvõitluses ellu rakendada. Leitu ja loodu põhjal ehitavad nad disainerlikul moel toimivaid mudeleid, leidmaks mõtteselgust ettevõtluses – seda nii tellija kui pakkuja silmade läbi. 

  Teekond läbi disainiprotsessi jaguneb kolme ossa, viies lugeja läbi idee sünni, arenduse ja turule maandumise faasi. Küsimuste jada, mis on ajanud kirjutajate mõtted liikvele, on pikk nagu silmapiir. Kuidas tunda ära ideed, mis lisaks sünnile vääriks ka elu? Kuidas luua seninägematut, ent kauaoodatud toodet? Kuidas paeluda meediamürast ülekoormatud võõraid? Kas raamatu pealkirja valatud küsimus jalgratta leiutamisest nende sekka mahub ning kas lehekülgedele laotatud tekst sellele ka vastuse pakub, selgub juba lugedes. Väärt mõtted ja teravad tähelepanekud kasutoovalt korrastatud vormis on igal juhul tagatud.

  Käsiraamat ilmub 1. oktoobril.

  Esinevad Ionel Lehari, Lylian Meister, Ruth-Helene Melioranski, Martin Pärn ja Janno Siimar

  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Beta saal.

 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Tallinna uus ehitusmäärus?15.00-16.30

 • Korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Uue ehitusmääruse tutvustamine, peamiste muudatuste lahtirääkimine.

  Sihtgrupp: Seminar on suunatud planeerimis- ja kinnisvaravaldkonna erialaliitude esindajatele.
  Esinevad: Anu Hallik, Endrik Mänd, Raul Keba
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Sigma saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Töötuba ?Toote/teenuse arendus ärimudeli abil?15.30-17.00

 • Korraldab BDA Consulting

  Praktilised võtted oma toote / teenuse või ettevõtte protsesside arendamiseks ärimudeli metoodikat kasutades. Näited Eesti ja rahvusvahelisest praktikast.

  Sihtgrupp: ettevõtjad, nii alustajad kui 2-5 aastased.
  Töötuba juhib Elmo Puidet, BDA Consulitng OÜ partner, vanemkonsultant, strateegilise planeerimise ja ärimudeli ekspert.

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Kapa saal.

 • Seminar ?Ettevõtluskeskkonna arengutendentsid tulevikus?16.00-17.00

 • Korraldab EBS Juhtimiskoolituse Keskus OÜ

  Millega peaksid ettevõtted arvestama oma tulevikustrateegiate väljatöötamisel kui nad tahavad olla edukad?
  Millised on need globaalsed trendid mis on ettevõtluskeskkonda muutnud ja muutmas?
  Milline on edukuse valem tulevikus ja milline on selle seos tänase haridussüsteemiga?
  Seminaril esineb Andres Arrak, EBSi Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja ja majandusõppejõud.

  Sihtgrupp: ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Alfa 1 saal.

 • Seminar ?Targad mudelid?16.00-17.30

 • Korraldab Loov Eesti koostöös TTÜ innovatsioonikeskusega MEKTORY
  Kuidas jõuda töötava ärimudelini? Seminaril räägib MEKTORY turundus-ja kommunikatsioonijuht Eva K. Ponomarjov sellest, kuidas MEKTORY ettevõtlikkust ja tarkade mudelite sündi innustab ning näitlikustab seda koostöös populaarse tudengivormeli Formula Student juhendaja Kristjan Marustega. Formula Student on edukas näide näide ülikoolidevahelisest tudengikoostööst, mis kogub tähelepanu ka rahvusvaheliselt tasandil.  Loov Eesti näitab, kuidas loovus ja ettevõtlikkus üksteist targa mudeli töölerakendamisel vastastikku toetavad. Oma kogemusest ettevõtjaks kasvamisel räägib tuntud puidust prilliraamide disainer Karl Annus
  Tule kindlasti, kui sul on tooteidee ja tahad teada, mis sellega peale hakata!!!
  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad, tudengid
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Beta saal.
 • (KOHAD TÄIS!)   Koolitus ?Ettevõtte edu pant ? korras dokumentatsioon ja teadlik personalitöö?16.30-18.00

 • Korraldab METI personaliabi OÜ

  Ettevõtete dokumentatsioon ja tööaja arvestus. Kuidas efektiivselt värvata personali. 
  Esineb Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ-st, kellel on 17 aastat personalitöö kogemust erinevates organisatsioonides.

  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Gamma saal.

 • Seminar ?Kas ja kuidas võib tööstusomandi kaitsmine tagada ettevõtte edu??16.30-18.00

 • Korraldab Eesti Patendiamet

  Seminaril saad teada: 
  Millised on eduka leiutamise põhialused ning milline on läbilöögivõimeline leiutis? Nõu annab Traugott Läänmäe, Patendiameti füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja                             
  Milline kaubamärk aitab kaasa ettevõtte edule ja tuntusele? Nõu annab Janika Kruus, Patendiameti rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja

  Sihtgrupp: alustavad ettevõtjad, väikeettevõtjad, õpilased, tudengid, kõik teemast huvitatud 
  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Epsilon saal

 • (KOHAD TÄIS!)   Praktiline seminar ?Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses. Kuidas olla edukas??17.00-17.45

 • Korraldab SA KredEx
  Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses. Kuidas olla edukas?
  Peamised vead, mida ettevõtluses tehakse. Mida ettevõtluse alustamisel silmas pidada? Mida vältida, et mitte ebaõnnestuda?
  Sihtgrupp: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad

  Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus Sigma saal

 • 3. oktoober - Noorte ettevõtluspäev (üritused Nukuteatri väikeses saalis, Lai 1)
 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Kuidas saada rikkaks!?09.00-9.45

 • Korraldab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippjuht Taavi Kotka  arutleb seminaril noortega, milliseid valikuid peaks juba kooli ajal tegema, et võimaldada omale tulevikus unistuste elu.

  Sihtgrupp: noored
  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1

 • Aktiivne seminar ?Eesti muusika eksport?10.00-11.30

 • Korraldab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

  MTÜ Eesti Muusika Eksport tegevjuht Juko-Mart Kõlar räägib Eesti muusika ekspordist.

  Lisaks viiakse läbi grupitöid, mis on suunatud ettevõtlikele ja muusikahuvilistele noortele.
  Sihtgrupp: seminarile oodatakse ettevõtlikke ja muusikahuvilisi noori.

  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1

 • Seminar/koolitus ?Edukas ettevõtja on aus ettevõtja?11.50-13.10

 • Korraldab Maksu- ja Tolliamet

  Loeng ja põnevad näited noortele sellest, kuidas luua aus ettevõtlus, mis on selle eelised ja mis on selle eiramise tagajärjed. Loengu jooksul demonstreerivad oma suurepäraseid tööoskusi ka tollikoerad.
  Seminari viib läbi Jaan Krinal – Lääne maksu- ja tollikeskuse juhataja.
  Sihtgrupp: põhikooli lõpetajad ja gümnasistid
  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1

 • (KOHAD TÄIS!)   Kuum tool ?Turunduse 10 käsku?13.30-14.50

 • Korraldab Marketingi Instituut

  Iga ettevõtmise õnnestumine toetub turundusele. Olgu selleks mõne ürituse korraldamine, ettevõtmise või kampaania alustamine. Arutame kahe eriilmelise ettevõtmise näite varal läbi, kuidas nende turundust parandada. Parimate ideede autoritele auhinnad!
  Üritust viib läbi Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituudi juhataja, koolitaja, turundusekspert 

  Sihtgrupp: üritus on mõeldud tegutsevatele ja alustavatele ettevõtjatele ning ettevõtlusest huvitatutele. 

  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1

 • Seminar ?Ettevõtlik mina?15.10-15.50

 • Korraldab Swedbank

  Kas ettevõtlikuks sünnitakse või saab seda ka arendada ja seda õppida? Kust algab ühe eduka ettevõtja tee, kas tõesti juba koolipingist?

  Kaks ettevõtlikku inimest: Swedbanki kliendisuhete juht Tauno Vanaselja ja aasta parima õpilasfirma tegija Joan Kangro jagavad teiega oma kogemusi ja õppetunde, kuidas sünnivad ideed ja kuidas need lõpuks teoks saavad. Kuidas lõimida oma tegemistes erinevate oskuste ja teadmistega inimesi, kuidas viia kokku matemaatikud ja kunstiinimesed ning millised müüdid täna meid ettevõtlikkuse teel kammitsevad. Tule osale meie seminaril ja sa saad hulga näpunäiteid, kuidas ja kust leida toetust oma ideedele. 
  Sihtgrupp: üritusele oodatakse noori ning ettevõtjaid 

  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1 

 • Seminar ?Kas edukus on õpitav??16.10-17.30

 • Korraldab EBS Education OÜ
  Sihtgrupp: üritus on suunatud väikeettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele, kes soovivad saada ettevõtjaks.
  Seminari käigus lahendatakse kaasus, mis näitab, kuidas ettevõtluse alane haridus aitab kaasa ettevõtja edukusele.
  Seminari viib läbi Ülle Pihlak, EBS ettevõtluskeskuse juhataja, lektor, kutsetunnistusega juhtumiskonsultant 

  Toimumiskoht: Nukuteatri väike saal, Lai 1

 • Tallinna Ettevõtluspäeva üritused mujal Tallinnas_
 • 1. oktoober
 • Seminar ?StartSmart! Execute4Success?12.30-17.30

 • Korraldaja: StartSmart programm
  Seminaril räägitakse iduettevõtete ideede elluviimisest, peamistest väljakutsetest idee realiseerimisel äriks. Esinevad erinevad rahvusvahelised ja kohalikud ettevõtjad ja mentorid 
  Sihtgrupp: Alustavad ettevõtjad, mentorid, investorid
  Töökeel: Inglise keel
  Registreeri üritusele http://www.start-smart.me/

  Toimumiskoht: Artise kino, Solarise keskuse III korrus, Estonia pst 9

 • 2. oktoober
 • Töötuba ?StartSmart! Execution is everything?09.30-16.30

 • Korraldaja: StartSmart programm
  Juttu tuleb iduettevõtete ideede elluviimisest, peamistest väljakutsetest idee realiseerimisel äriks.
  Esinevad erinevad rahvusvahelised ja kohalikud ettevõtjad ja mentorid.

  Töökeel: Inglise keel

  Sihtgrupp: töötoas osalema on oodatud alustavad ettevõtjad, mentorid, investorid
  Toimumiskoht: Technopolis Ülemiste, Lõõtsa 6

  Täiendav info ja registreerimine http://www.start-smart.me/  

 • Seminar1 ?Konkurentsivõimekaks läbi koostöö: MTÜ Demokeskus ja IKT Ekspordiklaster10.00-11.30

 • Korraldab Eesti IKT Demokeskus
  Teemad: 
  - Demokeskuse ja Ekspordiklastri tegevused

  - Avalik-erasektori koostöö väljakutsed ja võimalused IT lahenduste ekspordis 
  Esineb Indrek VImberg,MTÜ IKT Demokeskus, tegevjuht
  Sihtgrupp: ettevõtjad, IT huvilised
  Toimumiskoht: IKT Demokeskus, Lõõtsa 8

 • Seminar2 ?Konkurentsivõimekaks läbi koostöö: MTÜ Demokeskus ja IKT Ekspordiklaster14.00-15.30

 • Korraldab Eesti IKT Demokeskus

  Teemad:

  - Demokeskuse ja Ekspordiklastri tegevused

  - Avalik-erasektori koostöö väljakutsed ja võimalused IT lahenduste ekspordis 
  Esineb Indrek VImberg,MTÜ IKT Demokeskus, tegevjuht

  Sihtgrupp: ettevõtjad, IT huvilised

  Toimumiskoht: IKT Demokeskus, Lõõtsa 8

 • 3. oktoober
 • (KOHAD TÄIS!)   Seminar ?Ristmeedia maailmast?11.00-12.00

 • Korraldab Tallinna Ülikool.

  Seminari eesmärgiks on läbi erinevate näidete tutvustada ristmeedia olemust, tema erinevaid vorme ning huvitavamaid lahendusi. Seminar näitab millistel elualadel ristmeediat edukalt kasutatakse ja tutvustab põgusalt ka ristmeedia õppimise võimalusi.

  Lektor - Andres Jõesaar, TLÜ Balti Filmija Meediakooli ristmeedia dotsent.

  Sihtgrupp: noored, ettevõtlushuvilised

  Toimumiskoht TLÜ Balti Filmija Meediakooli uues õppehoones Narva mnt 25 taga.

 • Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: Kopli ettevõtlusinkubaator11.00

 • Korraldab Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus

  Toimumiskoht: Kopli 98
  Eelregistreerimine ei ole vajalik.
 • Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: Ülemiste ettevõtlusinkubaator13.00

 • Korraldab Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus
  Toimumiskoht: Suur-Sõjamäe 10a
  Eelregistreerimine ei ole vajalik.
 • Tallinna ettevõtlusinkubaatorite lahtiste uste päev: Loomeinkubaator15.00

 • Korraldab Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus
  Toimumiskoht: Veerenni 24
  Eelregistreerimine ei ole vajalik.
 • Noorte ettevõtluslaat Solarises16.00-20.00

 • Kutse noortele disaineritele, moekunstnikele, kunstnikele, nokitsejatele, ettevõtjatele ja kõigile teistele tegusatele noortele

   

  3. oktoobril 2012  kell 16:00-20:00 toimub Solarise keskuses Tallinna ettevõtluspäeva raames noorte ettevõtluslaat. Laada eesmärk on anda kõigile tegusatele ja toimekatele noortele võimalus oma väljamõeldud, disainitud, meisterdatud, ehitatud vms tooteid laiemale avalikkusele tutvustada, neid müüa ning saada sealjuures positiivne müügikogemus, et ka edaspidi ettevõtlusega tegeleda.

   

  Laadale oodatakse osalema eelkõige kuni 26-aastaseid noori, kes pole veel laiemat tuntust kogunud, kuid on juba piisavalt ettevõtlikud, et oma originaalsust ka teistega jagada ning miks mitte ka selle pealt natuke tulu teenida. Teretulnud on kõik kunstnikud, ehtemeistrid, noored disainerid ja teised, kel on soov oma originaaltooteid laadal müüa. Tegu on erilise laadaga, sest müüjad on tavalised ettevõtlikud noored, kes ei ole veel ennast õpilasfirma või ettevõttena vormistanud.

   

  Soovid tulla laadale müüma? Lauad ja toolid on meie poolt, kuid ise peaksid välja mõtlema müügistrateegia. Kuidas ja kellele oma müügi suunad? Äkki peaksid oma toodetele sõprade ja tuttavate seas või hoopis sotsiaalvõrgustikes reklaami tegema? See on Sinu otsustada!

   

  Laadale on oodatud kõik huvilised, sest lisaks ahvatlevatele omatehtud toodetele on võimalik osa saada erinevatest muusikalis-tantsulistest vahepaladest. 

  Kõigi ostjate vahel loositakse päeva lõpus välja stiilne iPod Nano, Just Filmi pääsmeid, Nukuteatri uue etenduse „Kevadine ärkamine“ kutseid ja muid auhindu!

   

  Lisainfo ja registreerimine http://www.taninfo.ee/noorte-ettevotluslaat/

   

  Kontakt:

  Robert Lang

  6404371 või 53 067 735

  Robert.Lang@tallinnlv.ee

 • Koolitus-töötuba ?Smart-up!?17.00-20.00

 • Korraldaja TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus MEKTORY koostöös Tallinna Ettevõtlusinkubaatoritega.  

  Toimumiskoht: TTÜ tudengimajas, Ehitajate tee 5
  Ärimudeli workshop: juhendab Tallinna Ettevõtlusinkubaatori mentor. Tudengitiimidele jagatakse kätte Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite ettevõtjate ärimudelitega seotud probleemipüstitused, mida gruppidesse jagunenult lahendama asutakse. Mentorid nõustavad tiime. Töötoa tulemusena esitletakse ettevõtjatele uudseid lahendusi . Þürii selgitab välja parima. Järgneb avatud diskussioon ja autasustamine! Üritus toimub Üliõpilasfirma praktikumi raames.  
 • Tallinna ettevõtluspäeva afterparty lounge-baaris Eliksiirõhtul

 • Tallinna Ettevõtlusamet ja Ajujaht kutsuvad: Tallinna ettevõtluspäeva afterparty!
   
  IX Tallinna Ettevõtluspäevale pannakse ühiselt punkt 3. oktoobri õhtul lounge-baaris Eliksiir (Estonia pst 5), kus saab kokku edumeelne seltskond, kelle seast võib leida nii mõttekaaslasi kui uusi ärikontakte. Lisaks lennukad ideed ja kasulikud näpunäited Eesti suurimalt ettevõtluskonkursilt Ajujaht. Üllatused baari poolt.
   
  Kingitustega üllatab Tallinna Ettevõtlusamet.

  Vaata lähemalt https://www.facebook.com/events/354483334642608/