Ökouuendus 2018

TINGIMUSED

Konkursi “Ökouuendus 2018” eesmärk on tunnustada uute innovaatiliste lahenduste tuntavat positiivset mõju keskkonnale, edendada säästlike lahenduste laiemat kasutamist ning anda elanikkonnale teavet keskkonnateadlikest ökouuendusi välja töötanud ettevõtetest.

KANDIDEERIMINE

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud või sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on perioodil viimase aasta jooksul toonud turule või kasutusele võtnud keskkonnasäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;

  • ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Ökouuendus 2018” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

  • keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;
  • uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);
  • majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;
  • sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 3.10.2018 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.