Ökouuendus 2017

TINGIMUSED

Konkursi “Ökouuendus 2017” eesmärk on tunnustada uute innovaatiliste lahenduste tuntavat positiivset mõju keskkonnale, edendada säästlike lahenduste laiemat kasutamist ning anda elanikkonnale teavet keskkonnateadlikest ökouuendusi välja töötanud ettevõtetest.

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud või sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on perioodil viimase aasta jooksul toonud turule või kasutusele võtnud keskkonnasäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;

  • ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Ökouuendus 2017” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

  • keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;
  • uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);
  • majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;
  • sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 4.09.2017 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

Registreeru siin

• toote, teenuse või tehnoloogia uuenduslikkus;
• uue innovaatilise lahenduse tuntav positiivne mõju keskkonnale võrreldes oma või
teistes ettevõtetes kasutatud varasemate lahendustega;
• turunõudlus ja kasvuvõimaluse potentsiaal (sh uued töökohad);
• toote või teenuse lihtne kasutatavus;
• kättesaadavus Tallinna elanikkonnale;
• kasutajaskonna suurus.