Tule koostööpartneriks

Tallinna Ettevõtluspäeva korraldamisel on ettevõtlusamet alati kaasanud koostööpartnereid, nii ka sel aaastal. Kui arvad, et saaksid omalt poolt programmi veel sisukamaks muuta, võta julgelt ühendust!

Tallinna Ettevõtluspäev 3. oktoobril Viru Konverentsikeskuses

Ettevõtluspäeva programm 3. oktoobril on väga mitmekesine ning sobiva ürituse peaks enda jaoks leidma nii tegutsev kui potentsiaalne ettevõtja, tudeng või lihtsalt ettevõtlushuviline.

Peateema: 2017. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema on „Väärtus peitub inimestes“. Igaühes peituvate unikaalsete oskuste abil võib ühtmoodi nii raha teenida kui panustada oluliselt ühiskonda. Tehes asju, mida oskame, väärtustame ja mis meid ka õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu luues, tõuseb ka üldine motiveeritus, töösuutlikkus ja elukvaliteet. Kui iseendale tööandjaks olemise algusetapil püüame eelkõige oma oskuste abil väärtust luua, siis ettevõtte kasvufaasis on kahtlemata suurimaks väärtuseks töötajad kui osa ettevõtte intellektuaalsest kapitalist, samuti tarbijad ja kliendid, kellega toimub väärtuste vahetamine toote või teenuse pakkumise ja tarbimise näol. Ettevõtluspäeval tutvustatakse uue majanduse väljakutseid, nutikaid müügivõtteid ja lahendusi, olgu need siis tootearenduse, müügi, personalivaliku, tehniliste lahenduste või millegi muuga seotud.

Tingimused: Ettevõtlusamet tasub keskuse rendi, tehnika ja teavituskampaania eest, ürituse korraldajate kanda jäävad kulud, mis puudutavad juba konkreetselt seminaride sisu (esinejad jms). Partner võib programmis olevat üritust korraldada ka oma ruumides, kuid sellisel juhul soovitame seda teha mõnel teisel päral. 

Kuidas programmiga liituda: Ürituse ettevõtluspäeva programmi lülitamiseks palume saata hiljemalt 11. septembriks e-posti aadressile katlin.viksne@tallinnlv.ee täidetud registreerimisleht, et teaksime Teiega arvestada. Täpsustusi ja muudatusi (esinejad, sisu, pealkirja täpsustus jms) saate teha kuni 15. septembrini. Viru konverentsikeskuse ruumidesse saab üritusi lisada kuni saalide ajakava täitumiseni. 

Ettevõtluspäeva noorteprojekt "Inspiratsioonilabor" 4.-5. oktoober Spacex sündmuskeskuses

Tallinna Ettevõtlusamet soovib ellu kutsuda uue interaktiivse noorteprojekti „Inspiratsioonilabor“, mille eesmärk on ühelt poolt tutvustada noortele erinevaid erialasid/valdkondi koos praktilise järgiproovimise võimalusega ja teisalt läbi edukate ettevõtjate edulugude ja kogemuste julgustada valima karjäär ettevõtluses. Inspiratsioonilabor on külastajatele avatud 4. oktoobril kell 10-17 ja 5. oktoobril kell 10-16.

Inspiratsioonilaboris püütakse leida vastuseid peamistele noorte peas eksisteerivatele küsimustele: kas ja miks peab mingeid aineid õppima ning kuidas oma teadmisi ja oskusi tulevikus edukalt rakendada. SpaceXi ca 800 m2 suurune saal jaotatakse erinevate valdkondade vahel, millest igale luuakse reaalsusele sarnane keskkond erinevate valdkondade töö ja töös kasutatavate tehniliste vahendite tutvustamiseks. Tähtis on, et enne oluliste otsuste langetamist saaks kõike proovida ja katsetada, kas soovitud valdkonna töö sisu ikka vastab ootustele.

Erinevaid valdkondi ühendab saali keskel asuv lava, kus päevajuhi hoolsa käe all toimuvad nö inspiratsiooniblokid, mis tutvustavad erinevaid valdkondi läbi edulugude. 
 
Tingimused: Inspiratsioonilaboris osalemiseks partneritele osalemistasu ega messipinna rendi kulusid ei kaasne. Partner hoolitseb vaid oma alal toimuvate tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari ja inimressursi olemasolu eest. Vajadusel on võimalik juurde tellida messimööblit ja -inventari, vt hinnakirja.
 
Messiala ülesehitus ja kokkupakkimine: Oma messiala saab tulla üles ehitama 3. oktoobril ajavahemikus kell 15-20. Kokkupakkimine toimub kohe peale ürituse lõppu, so 5. oktoobril kell 16-20.
 
Kuidas liituda: Anna endast ja oma oma ideest teada e-posti aadressil katlin.viksne@tallinnlv.ee