Tule koostööpartneriks

Tallinna Ettevõtluspäeva korraldamisel on ettevõtlusamet alati kaasanud koostööpartnereid. Ettevõtluspäeva programm 3. oktoobril on väga mitmekesine ning sobiva ürituse peaks enda jaoks leidma nii tegutsev kui potentsiaalne ettevõtja, tudeng või lihtsalt ettevõtlushuviline.

Peateema: 2017. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema on „Väärtus peitub inimestes“. Igaühes peituvate unikaalsete oskuste abil võib ühtmoodi nii raha teenida kui panustada oluliselt ühiskonda. Tehes asju, mida oskame, väärtustame ja mis meid ka õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu luues, tõuseb ka üldine motiveeritus, töösuutlikkus ja elukvaliteet. Kui iseendale tööandjaks olemise algusetapil püüame eelkõige oma oskuste abil väärtust luua, siis ettevõtte kasvufaasis on kahtlemata suurimaks väärtuseks töötajad kui osa ettevõtte intellektuaalsest kapitalist, samuti tarbijad ja kliendid, kellega toimub väärtuste vahetamine toote või teenuse pakkumise ja tarbimise näol. Ettevõtluspäeval tutvustatakse uue majanduse väljakutseid, nutikaid müügivõtteid ja lahendusi, olgu need siis tootearenduse, müügi, personalivaliku, tehniliste lahenduste või millegi muuga seotud.

Toimumiskoht: Tallinna Ettevõtluspäeva keskus on 3. oktoobril Viru konverentsikeskus, kus ootab programmiga täitmist 10 saali.

4.-5. oktoober on pühendatud noortele, sest uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamine algab juba koolis.

Tingimused: Ettevõtlusamet tasub keskuse rendi, tehnika ja teavituskampaania eest, ürituse korraldajate kanda jäävad kulud, mis puudutavad juba konkreetselt sisu (esinejad jms). Partner võib programmis olevat üritust korraldada ka oma ruumides. Soovitav on põhipäevade ajal kasutada keskuse ruume, siis on osalejate arv tõenäoliselt suurem. 

Kuidas programmiga liituda: Ürituse ettevõtluspäeva programmi lülitamiseks palume saata hiljemalt 31. augustiks e-posti aadressile katlin.viksne@tallinnlv.ee täidetud registreerimisleht, et teaksime Teiega arvestada ning saaksime alustada saalide broneerimist ja meediakampaania planeerimist. Täpsustusi ja muudatusi (esinejad, sisu, pealkirja täpsustus jms) saate teha kuni 11. septembrini. Ettevõtluspäeva keskuste ruumidesse saab üritusi lisada kuni saalide ajakava täitumiseni.