Koostööprojekt 2017

TINGIMUSED

Konkursi “Koostööprojekt 2017” eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

Auhinnale saavad kandideerida ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vahelised ühisprojektid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • projekti läbiviinud kooslusesse kuulub vähemalt 2 äriühingut;

  • kooslusesse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% ettevõtjad, kelle asukoht on Tallinnas või Harjumaal;

  • tegemist on koostööprojektiga, mis on algatatud viimase 2 aasta jooksul ja mille tulemusena on aastatel 2016-2017 käivitunud/teostatud uuenduslik projekt, toode, teenus või ärimudel;

  • projekt aitab kaasa Tallinna ettevõtluskeskkonna ja Eesti majanduse arengule.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Koostööprojekt 2017” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal. Hinnatakse eelkõige projekti uuenduslikkust, mastaapsust, projekti teostava koosluse laiahaardelisust ning mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

 

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 4.09.2017 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.

Registreeru siin

(Palun kirjeldage lühidalt projekti sisu; mida on projekti tulemusena loodud või käivitatud (uuenduslik toode, teenus või ärimudel); kes on kasutajad või võimalikud kasusaajad; milline on ekspordipotentsiaal jms)

(Palun kirjeldage lühidalt seda, kuidas antud projekt aitab kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele)