Koostööpartnerid

Erialaliidud

Tugiorganisatsioonid

Ettevõtted ja teised

Eesti Kaupmeeste Liit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Civitta Eesti

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Edu Akadeemia

 

KredEx Krediidikindlustus Marketingi Instituut
  Euroopa Komisjoni esindus Eestis Intact
 Maakondlike Arenduskeskusete Võrgustik Enesearengu Koolitused
  Prototron Brandmoon
Kõrgkoolid Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon Aeternum Koolitus- ja Konsultatsioonid
Eesti Kunstiakadeemia Maksu- ja TolliametLõhnaturundus
Tallinna Ülikool Eesti Töötukassa Your Brand Up Studio
Tallinna Tehnikaülikool PatendiametTervise Kodu Kool
Tallinna Tehnikakõrgkool Loov Eesti ABConsult Plus
 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  EV Arengu MTÜ
 Harju Ettevõtlus- Arenduskeskus (HEAK) Eesti Metsaühistu

 

Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA  

 

ESTO 2019 Peakomitee   
  JCI Estonia 

 

Statistikaamet