Ettekanded

Ettekanded 2014

Vaata Tallinna Ettevõtluspäev 2014 seminaride ettekanded!


 

  • Seminar ''ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: olulised muudatused''

Ülevaade aastal 2015 eelseisvatest muudatustest standardites ISO 9001 ja ISO 14001, informatsioon 2016 aastal ilmuvast uuest töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardist ISO 45001.

Esineja: Tõnu Kumari, Intact OÜ juhatuse liige

Ettekanne: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: olulised muudatused.

 

  • Seminar-koolitus ''Ettevõtte arengut toetavad finants- ja kindlustuslahendused KredExilt''


Läbi praktiliste näidete õpetati, kuidas finantseerida ettevõtte käivitamist ja laiendamist, kasvatada eksporti ja maandada ostjatega seotud riske.

Esinejad: 
Mihhail Knut, SA KredEx, ettevõtlusdivisjoni kliendihaldur
Mariko Rukholm, KredEx Krediidikindlustus AS, juhatuse liige
Ettekanne: Ettevõtte arengut toetavad finants- ja kindlustuslahendused KredExilt

 

  • Seminar ''Intellektuaalse omandi strateegia kui nutika äri eeldus''

Ettekandes käsitleti teadmistepõhist äri ning intellektuaalse omandi (IO) strateegilist rolli selles. Vaadeldi erinevaid IO objekte ning nende võimalikku kasu ettevõtjale ning alternatiive. 

Kuna nutika äri puhul on teadmistel keskne roll, selgitati, kuidas neid juhtida ja võimalikke probleeme vältida.

Peatuti ka konkreetsete IO liikide strateegiatel nagu leiutise kaitse ja ärisaladuse strateegia.

Esineja: Marius Kuningas, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse direktor

Ettekanne: Intellektuaalse omandi strateegia kui nutika äri eeldus

 

  • Koolitus ''Innovatsioon ja kvaliteet''


Esimese ettekande teema "Innovatsioon ja kvaliteet" annab vastused küsimustele:
Miks innovatiivsus on Sinu ettevõttele oluline funktsioon?  ja
Kuidas mõõta oma ettevõttes funktsioonide efektiivsust? Miks see on kasulik? 
Tutvuti innovatiivsuse teemaga ja saadi teada selle mõjust oma firma edule. Saadi ülevaade innovatiivsuse hindamise metoodikast IMP3rove Innovation Audit ja oma organisatsiooni funktsioonide hindamisest, mis põhineb EFQM (European Foundation for Quality Management) hindamise metoodikal. Samuti tutvuti, kuidas lõigata kasu hindamise tulemustest.

Teise ettekande „Heast ideest eduka tooteni“ ajal jagas Icosagen AS´i oma kogemusi. 

Esineja: Vanem-konsultant Jorma Kajanus, Laatukeskus Excellence Finland
Ettekanded: Why is innovativeness essential in your company ja Assessment and organisation development