Uudised

2017. aasta Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitja on Tiina Liivamägi diplomitöö

2017. aasta Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjaks valiti Haapsalu Kolledži Käsitöötehnoloogiad ja disaini eriala vilistlase Tiina Liivamägi poolt kirjutatud diplomitöö "Liiklusteemaline õppemängukomplekt üldhariduskooli I kooliastmele".

Töö väärtuseks peeti otsest rakendatavust, lepingut Maanteeametiga ja kindla rakendusplaani olemasolu. See on ühtlasi nii hariv õppevahend lastele kui reaalne toode, mida müüa ning edasi arendada. Komisjonile meeldis ka see, et antud mängu saab edukalt kasutada nii eesti kui vene lastega. Konkreetse töö plussiks on ka valminud prototüübi kasutamise ja edasiarendamise võimalused, samuti valminud toote hea kasutajamugavus ja disain. Universaalne pildikeel ja märgisüsteem võimaldab õppemängu erinevates keeltes/maades kasutada.

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi viiakse läbi alates 2008. aastast koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga. Otsustuskomisjoni kuuluvad Tallinna Ülikooli, Tallinna Ettevõtlusameti ja ettevõtlussektori esindajad.

Võitja autasustamine toimub Tallinna Ettevõtlusameti korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul Ettevõtluspäeva galal.

 

Merilyn Rannat
Teaduskorralduse spetsialist 
Telefon: 640 9140
E-post: merilyn.rannat@tlu.ee