Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse väliuuringud, laborid ja teenused

Korraldaja
Tallinna Ülikool
Sisu

Ökoloogia keskuse teadlased pakuvad lahendusi veega seotud ökosüsteeme puudutavatele probleemidele ja arendustele. Nõustame loodusressursside haldamisega seotud otsuste tegemist ja aitame lahendada juba tekkinud keskkonnaprobleeme. Meie uurimisobjektid on näiteks: sood, järved, rannikud, jõed ja põhjavesi. Vajadusel kaasame mitmetahuliste probleemide lahendamiseks teisi spetsialiste TLÜst ja meie teisi koostööpartnereid. Omame kaasaegseid laboreid ja välitöö vahendeid uuringute ja analüüside läbiviimiseks.


Märksõnad: GIS, geofüüsikalised uuringud (GPR), veekogude põhjade kõrgresolutsiooniline kaardistamine, droonid, (mee) õietolm, keskkonnaindikatsioon (nt ränivetikaanalüüs), seirete planeerimine ja läbiviimine, taimkatteuuringud, hüdroloogilised mõõtmised ja atesteeritud veeproovivõtt, sette- ja pinnaseanalüüsid, turbaanalüüsid, sadamakohtade valiku analüüsid, geoloogiliste protsesside prognoosid ning rannajoonemuutuste uuringud ja purustuste analüüsid, loodusturism ja  loodusrajad - koostamine ja planeerimine, digitehnoloogilised lahendused (Avastusrada), loodusharidus, toote elutsükli analüüs, kaitsekorraldus- ja haldamiskavade koostamine, välisõhukaitse, maavarade kasutamise ja kaevanduste korrastamisega seotud uuringud, veemajandus. www.tlu.ee/eco

Esinejad

Laboreid ja teenuseid tutvustab Jaanus Terasmaa (tel 521 9471).

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Uus-sadama 5, Mare maja, 5. korrus, ruum M533