Tallinna Ülikooli Elukestva ja mitteformaalõppe pop-up labor - teenused ja koolitused täiskasvanuõppes, noorsootöös ja kutsepedagoogikas

Korraldaja
Tallinna Ülikool
Sisu

Pop-up labor on avatud Haridusinnovatsiooni keskuse õppeklassis, kus on mitmekülgne õpikeskkond võimaldades läbi viia erinevaid koosõppimise viise ja meetodeid ning kasutades selleks keskuse seadmekogu. Keskuse töötajad tutvustavad ka koostöö võimalusi teenuste või koolituste arendamiseks, mis toetavad õppimist ja arengut formaalhariduse kõrval ja järel. Näiteks võimalused kutsetaotleja eneseanalüüsi toetamiseks, juhendamisoskuste arendamiseks töökoha põhises õppes ja muutuste juhtimise arendamiseks.

Esinejad

Laborit tutvustavad Kätlin Vanari (tel 51 03 790), Ann Leppiman, Enely Rannas ja erialade õppejõud.

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Narva mnt 25, Terra maja, 4. korrus, ruum T-412