Tallinna Ülikooli EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori külastus

Korraldaja
Tallinna Ülikool
Sisu

Tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise labor on 2020.a esimesel pa-l TLÜ haridusteaduste instituudi, digitehnoloogiate instituudi ning haridusuuenduse tippkeskuse poolt ellukutsutav kaasaegselt sisustatud õppetööks ja tõenduspõhise õppeprotsessi uurimiseks loodav keskus Mare majas.


Elukestval õppimisel on oluline roll tööjõuturu ümberkujundamisel tehnoloogia kiirest arengust tingitud muudatuste tõttu. Seega on laborisse väga oodatud ettevõtjate meeskonnad nii 21. sajandi õpioskusi arendama kui ka oma töötajate koostööoskusi hindama. Haridusvaldkonnas tegutsevad idufirmad ja kirjastajad saavad laboris testida õpilastele suunatud digimaterjalide ning füüsiliste õppevahendite prototüüpe ja kasutusvalmidust. Vt https://edulabs.ee/uurimislabor/

Esinejad

Loodava labori kontseptsiooni ja teenuseid tutvustavad Anastassia Skiperskaja (tel 5695 5828), Ragnar Pääslane (tel 5809 1104).

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Narva mnt 27, Astra hoone, ruum A440