Seminar "Organisatsiooni digiküpsuse hindamine ja digi-innovatsiooni juhtimine"

Korraldaja
Tallinna Ülikool
Sisu

Digi-innovatsiooni omaksvõtu uurimiseks ja toestamiseks on mitmeid mudeleid ja raamistikke, neist enamik keskendub üksikisiku tasandile. Samas on digiuuenduse parimad praktikad sageli rajatud hoopis süsteemsele ja tõenduspõhisele muutuste juhtimisele organisatsiooni tasandil. Töötoas tuleb Digipeegli näitel juttu koolide digiküpsuse hindamisest ja digiinnovatsiooni strateegiatest organisatsiooni tasandil ning arutame koos, mida oleks sellest õppida erasektori organisatsioonidel. 

Esinejad

Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5