Seminar "Intellektuaalomand äris – kas ja kuidas kaitsta oma loomingut?"

Korraldaja
Patendiamet
Sisu

Nutikas ettevõtja on teadlik, millist intellektuaalset vara on tema ettevõttes ja kuidas kaitsta oma tooteid ja kaubamärke võimalike kopeerijate eest. See loob konkurentsieelise, aitab kindlustada turupositsiooni ja võidelda pahatahtlike konkurentidega, loob täiendavaid tuluallikaid ja tõstab ettevõtte väärtust.


 


Seminaril vaatame erinevate toodete näitel, mida ühe toote juures kaitsta saab ja tutvustame võimalusi oma toodete kaitsmiseks erinevatel sihtturgudel. Lisaks räägime näidete põhjal õiguste rikkumisest ehk olukordadest, kus turule ilmuvad äravahetamiseni sarnased tooted või kaubamärgid ning vaatame, kuidas ja mida saab rikkujalt nõuda.

Esinejad

Mikas Miniotas, AAA Patendibüroo patendivolinik

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus Allegro saal