Töötuba "Kuidas kindlustada omale ettevõtjana rahulik ööuni?"

Korraldaja
Ergo Insurance SE
Sisu

Väikestel ja keskmistel ettevõtetel on Eestis kanda lõviosa majandusest. Aina jõulisemalt leviv nn Startup ettevõtlusmudel sisaldab eneses sageli plahvatuslikku ettevõtte kasvu, mida oleks üsna keeruline hallata ka kogenud ärihail. Kuigi riskiteadlikkus on ettevõtjate hulgas tõusuteel, õpitakse siiski pigem oma kogemusest, mitte teiste tehtud vigadest.


Õnnetus ei hüüa kunagi tulles ja suurimad riskid on alati seal, kus ei osata oodata. Need on ettenägematud sündmused, mille tagajärgi ei osata ette prognoosida ja mis võivad seisma panna kogu äritegevuse. Sageli ei pruugi olla ettevõttel ka piisavalt finantsilisi reserve, et tagada näiteks töötajatele palk seisaku ajal.


Hea näide on Tallinna vanalinna hotell, kus köögitulekahju tõttu katkes äritegevus pooleks aastaks. Äri katkemisest tekkinud kahju osutus tulekahju likvideerimise kuludest oluliselt suuremaks. Õnneks oli juhtum kaetud kindlustusega.


Võimalik on katta ka riskid, mis on seotud ettevõtte toimimiseks vajalike seadmetega nagu näiteks tootmisseadmed või arvutid. Samuti on võimalik maandada personaliga seotud riskid – näiteks töötajate terviseprobleemid. Kindlustada saab ka vastutuse kolmandate isikute ees, kliendi kauba laos, lepingutest tulenevad kohustuses ning paljusid teisi äririske.


Kõike ise teada ei saa ning põhjalikuks analüüsiks võib nappida aega ja kogemust. Turvatunde tagamiseks ja tagala kindlustamiseks on mõistlik oma äri läbi vaadata koos pädeva kindlustusnõustaja- või maakleriga, kelle portfellis on kogemusena sadu erinevaid stsenaariume ja juhtumeid, et koos leida lõigud, kus oht kõige tõenäolisem ning optimaalse kuluga riskid maandada.


Riske maandades saab julgemalt ette võtta ja jõuda kaugemale!

Esinejad

Andres Konsap – kindlustusdirektor, ERGO. 25 aastat kogemust kindlustusvaldkonnas

Sihtgrupp
Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad
Toimumiskoht
Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus Allegro saal